Att göra marknadsundersökningar innebär att ett företag samlar in, och analyserar, data med syfte att bli mer medveten om vilka produkter konsumenterna är intresserade av att köpa, vad de är villiga att betala och hur de föredrar att handla bland annat. Marknadsundersökningar kan också ha som syfte att se hur ditt företag stå i jämförelse med dess konkurrenter. I dessa fall, ger en marknadsundersökning svar på frågor som, vad har folk för uppfattning om företaget? hur ser företagets image ut? är företagets produkter dyrare eller billigare än konkurrenternas? vilka fördelar har våra produkter jämfört med konkurrenternas? Samt många fler. Att utföra marknadsundersökningar är en väsentlig del i företagande. Läs vidare för att lära dig mer om vilka fördelar du kan räkna med och hur går kan gå tillväga för att göra en marknadsundersökning.

Fördelar med marknadsundersökningar

Alla framgångsrika företag har två sak gemensamt, de vet vad kunderna vill ha och de kan leverera det. Det faller sig därmed ganska självklart att ett företag behöver investera resurser på att förstå sina kunder. Det är här som marknadsundersökningar kommer in i bilden. Marknadsundersökningar kan göras när som helst under ett företags livstid men de är framförallt användbara i samband med utvecklingen av en ny produkt. På så sätt kan ett företag få en bra uppfattning om huruvida en produkt kommer att sälja bra även innan den lanseras.

Marknadsundersökning

Det är ett väldigt effektivt sätt att undvika onödiga kostnader. När företaget fått feedback om produkten eller reklamen som de har utvecklat kan de använda den informationen för att skapa produkter som kunderna gillar ännu mer. Det här ökar inte bara försäljningen utan även företagets image. Kunderna känner att deras röst blir hörd och företaget bygger ett rykte om sig att de skapa riktigt bra produkter. Innan en marknadsundersökning genomförs bör man ha en tydlig plan över vad man hoppas åstadkomma och vad man vill få svar på med undersökningen.

Hur går det till?

Det finns många olika sätt att samla in data från sina kunder. I stora drag kan man kategorisera dem i två grupper, kommunikation med kunderna och observerande av deras beteende och köpvanor. Kommunikation med kunderna kan ske genom telefonintervjuer, personliga intervjuer, brevenkäter eller undersökningar online, till exempel onlineenkäter, e-postutskick eller genom att be kunderna lämna omdömen på tidigare köp. Den här typen av marknadsundersökning ger de mest detaljerade svaren och kan svara på varför kunderna tycker som de gör istället för att bara beskriva deras beteende.

Man bör däremot vara medveten om att många kunder drar sig för att svara på enkäter. Det kan vara tidskrävande för kunden och de kanske inte ser någon fördel med det. Av den här anledningen erbjuder många företag någon form av ersättning till kunder som fyller i enkäter. Det kan vara rabatt på näst köp eller deltagande i en tävling eller liknande. Marknadsundersökningar som går ut på att observera kunders beteende består till stor del på att analysera företagets data, vilken tid på året/ dag säljs mest varor? I vilka områden bor de flesta kunderna? osv