Inom marknadsekonomi så använder man sig av en term som kallas för marknadsvärde. Vad detta innebär är att det är det värde som beskriver priset av en tjänst eller en produkt som säljs på en marknad. Ett marknadsvärde för ett företag bestäms både av förväntningar och efter de existerande tillgångar som företaget har materiellt.

  • Marknadsvärdet avgör hur god en investering är
  • När det gäller fastigheter är marknadsvärde och taxeringsvärde två skilda mätintrument
  • Vid försäljning av fastighet avgörs marknadsvärdet av kundintresset
  • Vid investeringar beräknas ROI – Return On Investment, utifrån marknadsvärdet
  • Vid aktiehandel och spekulation värderas marknadsvärdet utifrån framtida förväntningar
  • Politiska beslut och samhälleliga skeenden kan påverka marknadsvärdet
  • Sammanslagningar och kartellbildning för att utöva påverkan på marknadsvärdet är förbjudet

Marknadsvärde och taxeringsvärde

MarknadsvärdeVid försäljning av fastigheter så skiljer sig taxeringsvärdet och marknadsvärdet åt. Taxeringsvärdet avgör fastighetens värde i form av verkligt materiellt värde. Vid renoveringar ökar värdet då fastigheten förses med nya inventarier, nytt tak, ny fasad e.t.c. Marknadsvärdet påverkas av andra faktorer så som fastighetens läge.

Man brukar beräkna att marknadsvärdet ligger cirka 25% över taxeringsvärdet och att detta ska vara riktmärke för lägsta prissättning vid försäljning av fastighet. I själva verket är marknadsvärdet totalt oberoende av taxeringsvärdet. I ett väldigt oattraktivt område, med lågt kundintresse, kan marknadsvärdet vara lägre än taxeringsvärdet.

Marknadsvärde och otillåten påverkan

Enligt svensk lag är det otillåtet med sammanslagningar och kartellbildning i syfte att påverka marknadsvärdet. I praktiken pågår den här typen av påverkan trots förbud. Man brukar bland annat tala om insiderbrott vilket innebär att personer fått upplysning i förväg om planerad påverkan på marknadsvärdet.

Exempel: Under 2016 gick oljeländerna samman för att påverka oljepriset som då var lågt på grund av ISIS framfart. ISIS påverkade oljepriserna så att de låg långt under rimligt marknadsvärde. Kartellbildningen i början av 2016 fick oljepriset att skjuta i höjden vilket enligt svenska mått mätt var en icke laglig påverkansaktion.