Moms eller mervärdesskatt som det också kallas är en skatt på konsumtion av varor och tjänster som främst betalas av konsumenten. Även företag måste betala mervärdesskatt och det gäller både de varor företaget måste köpa in för att kunna producera sin produkt eller erbjuda sin tjänst och när de säljer sin produkt eller tjänst. Dessa kallas för den ingående- respektive den utgående momsen. Dessa kvittas mot varandra i skattedeklarationen vilket i praktiken innebär att företagare oftast inte behöver bry sig om den ingående momsen. Hur stor momsen är skiljer sig från land till land, men den grundläggande momssatsen varierar i Europeiska länder mellan 15-27%. Som konsument är momsen inget du behöver tänka på då den oftast bakas in i prislapparna. Men det är värt att veta hur vårt momssystem fungerar, då den är en viktig del av skattesystemet.

Moms i Sverige

Hur hög momsen är skiljer sig mellan länder och mellan olika typer av varor och tjänster. En stat kan ha goda skäl till en lägre momssats på varor som staten vill uppmuntra människor till att använda, till exempel böcker eller entréavgifter till museum och idrottsevenemang. Andra typer av varor och tjänster kan helt och hållet undantas moms. I Sverige finns tre generella momsnivåer; 25% (standard), 12% och 6%. Exempel på varor och tjänster med 12% moms är livsmedel och olika restaurangtjänster etc.
Moms
Det finns en rad varor och tjänster i Sverige som är helt undantagna momsen. Dessa brukar vara av en samhällsnödvändig karaktär, inte sällan områden staten själv brukar hantera. Några exempel på varor och tjänster vi i Sverige inte betalar någon moms på är utbildning (gäller grundskola, gymnasium, högskolor och universitet), sjukvård, social omsorg, försäkringar, banktjänster och fastigheter (köp eller sälj). I Sverige svarar momsen för en väldigt stor del av den statliga inkomsten (41%, år 2011) och utgör därför en grundbult i finansieringen av välfärden.

Moms i EU

De flesta europeiska länder har en momssats mellan 19-25%. Undantagen är de mindre nationerna som ofta associeras med generellt låga skattesatser som Luxemburg och Malta, vilka har 15% respektive 18% som sin grundsats. Vissa länder så som Spanien, Storbritannien och Portugal har en högre momssats för sitt land generellt, men en mycket lägre på öar eller andra platser de besitter bortom fastlandet. Storbritanniens medborgare på Gibraltar och Kanalöarna betalar till exempel ingen moms alls. Spanjorerna på Kanarieöarna bara betalar 7%; jämför det med 21% på spanska fastlandet.

Men hur fungerar det om ett land vill sälja sina varor till ett annat EU-land? Till vilket land betalas då momsen? Den Europeiska Unionen innehåller även en momsunion som lägger reglerna för hur moms ska betalas mellan länderna. Generellt gäller att du betalar moms i det landet du exporterar ifrån (även om handel inom EU tekniskt sett inte räknas som export). EU:s momssystem tillåter variationer mellan länder, vilket gör regelverket till ett mycket komplicerat sådant, då mycket är öppet för tolkning.