En momsdeklaration är något som alla företagare måste göra och skicka in till Skatteverket. Moms eller mervärdesskatt är en skatt som alla konsumenter betalar på i stort sett alla varor och tjänster som man köper. Som privatperson behöver man aldrig tänka på momsen eftersom den är inbakad i alla priser.Momsdeklaration

Den som har ett företag och säljer varor eller tjänster ska lägga på moms på priset eftersom den alltid ska ingå i priset för alla konsumenter. Den moms som företagaren inkasserar från sina kunder kallas utgående moms. I momsdeklarationen ska den utgående momsen sedan redovisas.

Ett företag köper även in varor och tjänster. Priserna för dessa ska innehålla moms som företaget som är köparen betalar. Den momsen kallas ingående moms och även den ska redovisas till Skatteverket på den momsdeklaration som görs. I det här fallet inkasserar det säljande företaget utgående moms och det köpande företaget betalar ingående moms.

  • Moms betalas av köpare i alla led
  • Momsen ska redovisas i en momsdeklaration och skickas till Skatteverket
  • Den utgående momsen som företagaren har inkasserat ska uppges
  • Den ingående momsen som företagaren har betalat ska uppges
  • Hur ofta du ska redovisa är beroende på omsättning och hur stort företaget är
  • För försäljning under 30000 kronor kan du ansöka om att bli momsbefriad
  • Försäljning av varor till VAT-registrerad köpare i annat EU-land ska inte innehålla moms

Vad ska momsdeklarationen innehålla?

I momsdeklarationen redovisar man för den ingående och den utgående momsen. Den utgående momsen minus den ingående momsen är vad företagaren ska betala till staten och betalningen ska göras samtidigt som momsdeklarationen skickas in. Om företaget har betalat mer moms än vad det har inkasserat får det tillbaka pengar.

För försäljning till annat EU-land till VAT-registrerad köpare ska moms inte tas ut. Tänk på att du måste ha köparens giltiga momsregistreringsnummer för att inte lägga på moms. Om du däremot säljer till en privatperson som inte har giltigt VAT-nummer ska du ta ut moms och den ska redovisas i momsdeklarationen.

Om du gör momspliktiga uttag ur företaget ska även de redovisas. Det gäller om du tar en vara ur verksamheten för att använda själv eller för att ge bort den. Om du för över en vara till en verksamhet som inte är momspliktig ska den också redovisas.

Vilken momssats är det som gäller?

Den moms som generellt gäller i Sverige är 25 %. Det finns dock flera undantag och dessa ska företaget känna till. När du deklarerar för momsen kommer du att finna olika rutor för de olika momssatserna och där ska du fylla i rätt ruta om det gäller moms på 6, 12 eller 25 %.

Om annat inte anges är det 25 % moms som gäller för de flesta varor. 12 % moms gäller på till exempel alla livsmedel och där ingår också alkoholfria drycker samt folköl. På vin och sprit är momsen 25 % även på restauranger som annars har 12 % moms.

6 % moms gäller för idrottsverksamheter, transport med flyg, buss eller taxi inom Sverige, böcker, kartor och tidningar. Om du däremot säljer tidningar och böcker som läses elektroniskt är det 25 % moms som gäller. Som företagare är du själv skyldig att ta reda på vilken momssats som gäller för det du säljer.