De allra flesta verksamheter som bedrivs i bolagsform räknas som momspliktig verksamhet. Mervärdesskatt, eller moms, är en skatt som alla betalar vid köp av varor och tjänster. En bolag som är momspliktigt ska alltid ta ut moms av sina kunder. Viktigt att veta om mervärdesskatt:

  • Momspliktiga verksamheter ansvarar för att redovisa momsen till Skatteverket
  • Detta görs via momsdeklarationen som skickas in månadsvis, var tredje månad eller årsvis
  • Bolagets omsättning bestämmer hur ofta momsen måste redovisas
  • Momsen är inte en kostnad för företaget utan en skatt som kunden betalar (utgående moms)
  • Företag som köper varor och tjänster betalar moms på dessa (ingående moms)
  • Det mellanskillnaden mellan den utgående och den ingående momsen som betalas eller fås tillbaka
  • Företag som bedriver momspliktig verksamhet måste vara momsregistrerade

Momsfria varor och tjänster

De allra flesta varor och tjänster är momspliktiga, dock finns ett antal undantag. Exempel är sjukvård, tandvård, skola, bank och finanstjänster samt försäkringstjänster. Även hyra av fastigheter är befriat från moms i vissa fall. I de flesta fall ska momsen ska heller inte betalas på varor och tjänster som utförs eller skickas till utlandet.
Momspliktig verksamhet

Verksamheter under uppstart som omsätter mindre än 30.000 kronor exklusive moms under om året behöver inte heller vara momsregistrerade. Momsbefrielsen sker i detta fall automatiskt men befrielsen är frivillig och företag har möjlighet att registrera sig för moms. Momsregistrering kan göras digitalt via Skatteverkets e-tjänster.

Så ska momsen faktureras

En verksamhet som är momsregistrerad ansvarar för att ta in momsen från sina kunder. Detta ska göras på hela beloppet som kunden betalar och det ska tydligt framgå på kvitton och fakturor hur stor momsen är på det aktuella köpet. Underlaget behöver vara tydligt för att redovisa både den ingående och den utgående momsen.

Momssatsen är vanligtvis 25%, men det finns även varor och tjänster som beskattas med 6% respektive 12% moms. 12% gäller för bland annat livsmedel, mat på restaurang, hotellnätter och konstverk. Tidningar, böcker, flyg-, buss-, taxi- och tågresor inom Sverige har vanligtvis endast 6%. 6% gäller även för kulturområdet, med vissa undantag.