Mervärdesskatt eller den vanligare förkortningen moms betalar du som är företagare på det mesta som köps in till företaget. Varje gång du säljer något betalar köparen moms till dig. Dessa pengar, det vill säga momsen, är inte dina eller din kunds utan de tillhör staten. Skillnaden mellan det du har betalat och det du har inkasserat ska sedan jämkas via en momsredovisning som du skickar till skatteverket. När det gäller mindre företag görs momsredovisningen vanligtvis varje kvartal medan större företag gör det varje månad. Redovisningen skickas in till Skatteverket via deras e-tjänst moms- och arbetsgivardeklarationer på deras webbsida. Om du inte har möjlighet att skicka in redovisningen elektroniskt kan du också göra det på Skatteverkets pappersblankett som skickas till dig. Tänk på att momsen även ska betalas samtidigt som redovisningen skickas in.

Skillnad på ingående och utgående moms

MomsredovisningNästan alla varor som en företagare köper in är det moms på och det är som är den ingående momsen. Privatpersoner behöver vanligtvis inte tänka på momsen eftersom det är något som är inbakat i priset och som privatperson kan man inte göra avdrag för moms som man har betalat. En företagare däremot betalar moms när denne köper varor och den momsen ska sedan jämkas med den moms som man har inkasserat från sina kunder vilket är den utgående momsen.

När en företagare säljer varor lägger denne på moms och det är då den utgående momsen. Som till exempel om du köper en vara där momsen är 100 kronor och du säljer en vara där momsen är 110 kronor så ska du betala 10 kronor till staten när du gör din momsredovisning. Om ett företag nyss har startat kan det hända att det får tillbaka momspengar eftersom man då har köpt in mycket varor men kanske inte hunnit sälja så mycket.

Olika varor, olika moms

Den moms som gäller på de flesta varor och tjänster i Sverige är på 25 %. Momsen på restauranger, livsmedel och hotell ligger på 12 %. Även på konstverk, men bara om det är konstnären själv som säljer dem är på 12 %. Om det gäller importerade konstverk är momsen alltid 12 % men om du säljer andras konstverk är momsen 25 %. Tidningar, böcker, flyg- och tågresor inom Sverige och konserter har en moms på 6 %. Som konsument behöver man aldrig tänka på hur stor momssatsen är men företagare måste veta vad som gäller för deras varor.

När det gäller tjänster säger man också att momsen generellt är på 25 % men här finns det många undantag. Sjukvård och de flesta läkemedel har ingen moms alls men om det gäller naturläkemedel och allmän kostrådgivning är momsen 25 %. Vård av djur och synhjälpmedel som glasögon har också 25 %. Social omsorg är momsfri men om det rör sig om servicetjänster som säljs separat som till exempel städning och tvätt är momsen 25 %. Oavsett vilken momssats det är på det du köper in eller säljer ska momsredovisningen skickas in och där ska alla uppgifter om försäljning, ingående- och utgående moms anges.