Var och en som registrerar moms, har ett momsregistreringsnummer. Det är unikt och finns inte hos någon annan. Detta nummer delas ut av Skatteverket, och du får ut det så fort du anmält dig hos dem för momsbetalning. Du får då ett registerutdrag hemskickat från Skatteverket (per brev eller via nätet), där du kan se ditt nummer. Det här numret kallas också för VAT-nummer i internationella sammanhang. Det finns en internationell standard som säger att ett VAT-nummer ska innehålla två bokstäver och max tolv siffror. Landskoden ligger alltid först och har oftast organisationsnumret i sig, fast undantag finns. I Sverige börjar numret alltid med SE, som är landskoden. Sedan kommer personnumret (för enskild firma) eller organisationsnumret. Sist finns två siffror. Det får aldrig finnas vare sig mellanslag, bindestreck eller punkt i ett momsregistreringsnummer.

Att använda momsregistreringsnummer

Momsregistrering

Om du vill kontrollera ett momsregistreringsnummer, kan du göra det via skatteverket. Ett svenskt identifierar du genom beskrivningen ovan. Skattemyndigheter i olika länder kan kontrollera att moms betalats på rätt sätt genom dessa nummer, om det bedrivits handel länder emellan. Det kan finnas olika regler mellan EU-länder och andra länder emellan. Därför måste du alltid uppge ditt VAT-nummer när du handlar med ett företag i ett annat land. Då behöver du inte betala moms, utan gör det i efterhand i deklarationen.

Handel mellan svenska företag och företag utomlands ska redovisas i en speciell momsdeklaration. Då kan skattemyndigheten kontrollera att redovisningen stämmer både här och i det andra landet. Systemet har kritiserats för brister, bland annat för omfattande byråkrati. Processen består av kontroller, dubbelkontroller, administration och kostsamma personalavgifter. Om ett litet företag gör något misstag, är det stor risk för höga straffavgifter. Alla företag utanför EU som handlar med EU måste också registrera sig för ett VAT-nummer. Men EU har ingen rätt att bestraffa de företagen, om de skulle missköta sig eller göra misstag. Detta har också kritiserats som onödig kostsam byråkrati.

Hur göra rätt med momsregisrering?

Det kan kännas krångligt och snårigt att ha koll på alla nummer i olika länder och att bedriva handel på ett riktigt sätt. Den som har kunskap och vilja, kan hitta olika sätt att manipulera och det kan leda till att du i värsta fall kan bestraffas, om du inte är tillräckligt kritisk och observant. Om du handlar mycket med andra länder, behöver du veta hur du ska utläsa andras fakturor och hur du ska skriva dina egna beroende på vem du handlar med.

Den som har ett företag och är i behov av ha mer information om handel med företag i andra länder moms och momsregistreringsnummer kan hitta det på Skatteverkets hemsida. Exempelvis kan du på den sidan på egen hand identifiera och kontrollera VAT-nummer eller hitta de rätta blanketterna där. Det finns möjlighet att ställa egna frågor och få svar på deras hemsida, och vill du komma i kontakt med någon och prata direkt, kan du hitta alla deras kontaktuppgifter där. Du kan också uppsöka ditt lokala skattekontor angående dessa frågor.