Vad är momsregistreringsnummer?

Momsregistreringsnummer är samma sak som VAT-nummer. VAT är den internationella benämningen och står för ”value added tax”, med andra ord mervärdeskatt. För att ditt företag ska få ett momsregistreringsnummer måste ni ansöka om det hos Skatteverket. I Sverige ser momsregistreringsnumret ut så här:

  • Företagets organisationsnummer: XXXXXX-XXXX
  • Momregistreringsnummer: SE XXXXXX-XXXX01

”SE” framför och ”01” efter organisationsnumret.

Sedan den 1 jauari 2017 kan företag som säljer för mindre än 30.000 kr (exkl. moms) automatiskt befrias från moms. Företagets försäljning får inte ha uppgått till mer än detta de senaste två åren. Om försäljningen överstiger 30.000 kronor under verksamhetsåret gäller momsplikten för hela verksamhetsåret. Viss verksamhet kan inte momsbefrias, exempelvis: lokaluthyrning och försäljning av guld.

Hur och varför ska man momsregistrera sig?

De flesta varor och tjänster är belagda med moms (mervärdesskatt). Företag som säljer tjänster eller varor inom Sverige ska lägga på moms till sina kunder. Denna moms ska sedan redovisas och betalas till staten. Som företagare behöver du momsregistrera senast 2 veckor innan verksamhet påbörjas.
Du registrera företaget via en e-tjänst hos Skatteverket eller genom att skicka in en blankett. När företaget har blivit inregistrerat kommer det att skickas ut ett registerutdrag till företagets adress. På utdraget framgår även hur ofta du ska lämna in momsdeklaration. Vanligast är att man deklarerar momsen varje månad, men kvartalsvis och årsvis är också möjligt.
  • Momregistreringsnummer är samma sak som VAT-nummer. VAT står för ”value added tax”.
  • Alla företag som omsätter mer än 30.000 kronor och säljer varor eller tjänster som är momspliktiga måste registrera sig för moms.
  • Via Skatteverket kan man registrera sig för moms och företaget behöver göra detta senast två veckor innan företagets verksamhet sätter igång.

Vad är moms för något?

Moms är en förkortning för mervärdesomsättningsskatt, även kallat mervärdesskatt. Det är en skatt som läggs på de flesta varor och tjänster som säljs inom Sverige. Företagen är förmedlare av momsen och denna skatt är därmed inget som påverkar företagens resultat. Alla företag som säljer momspliktiga varor/tjänster måste deklarera detta till Skatteverket.

Är det 25 procent moms på allting?

Nej, det finns flera så kallade momssatser eller skattesatser, exempelvis:

  • 0% = receptbelagda läkemedel, banktjänster, konstverk.
  • 6% = tidningar och andra tryck, entréavgifter teater, bibliotek, museum.
  • 12% = hotell och camping, livsmedel, restaurang, reparationer av cyklar, skor, kläder m.m.
  • 25% = alla andra varor och tjänster som inte omfattas av de lägre satserna.

Behöver jag ansöka om ett momsnummer utomlands?

Det finns särskilda tröskelvärden för olika länder inom EU. Överstiger din försäljning mer än tröskelvärdet ska momsen betalas till det landet istället. Därför är det viktigt att kolla upp vad som gäller i de länder du har tänkt att sälja till. Det är skillnad mellan försäljning till företag och privatpersoner.

När behöver jag uppge mitt momsregistreringsnummer?

När företaget har blivit registrerat för moms hos Skatteverket behöver du visa det på alla fakturor du skickar. Samtidigt behöver du redovisa vilka skattesatser dina produkter eller tjänster har. Att uppge momsregistreringsnumret är extra viktigt vid handel med andra EU-länder eftersom dessa affärer omfattas av så kallad omvänd skatteskyldighet.

Hur ser andra länders momsregistreringsnummer ut?

Sverige är det enda landet inom EU som alltid har 01 i slutet av momsregistreringsnumret. Det alla inom EU har gemensamt är att man inleder med två bokstäver som är landsbeteckning. Belgien har exempelvis BE. Storbritannien har till exempel fyra olika system för sina momsregistreringsnummer.