Momssatser

När man driver företag är det viktigt att veta vilka olika momssatser som gäller för de varor eller tjänster man säljer. En momssats är således den del av varan som ska beskattas, d v s den del av momsen som ska betalas in till Skatteverket. Med andra ord är moms en mervärdesskatt som går till staten.
Den vanligaste momssatsen på varor och tjänster är 25%. Dock finns det undantag med 12% moms för livsmedel, hotellövernattningar, restaurangbesök och vid köp av konstverk som säljes av konstnären själv. 6% moms tillämpas på tidningar, böcker, taxi-, tåg-, och bussresor samt olika evenemang som konserter. Det är också värt att nämna att ibland tas ingen moms ut.

Ta reda på momssatsen

Om du inte har stenkoll på vilken eller vilka momssatser som du ska tillämpa på dina produkter, så finns det en lång lista på Skatteverkets hemsida som visar vilken moms som gäller på vad. Hittar du inte den vara/tjänst som är relevant, så kan du utgå från att det är 25% som gäller.
Säljer du produkter/tjänster i Sverige, redovisar du utgående moms till staten. Detta medför ingen skillnad i likviditet för dig, eftersom detta enbart redovisas. Köper du istället varor, betalar du ingående moms. Värt att notera är också att du kan bli momsbefriad om din försäljning inte överstiger 30 000 kr (exklusive moms) under beskattningsåret.
  • De momssatser som gäller är den vanliga på 25%, den mindre på 12% och den minsta på 6%. I vissa fall sätts ingen momssats.
  • Momssatser läggs på de varor och tjänster som går till försäljning.
  • Man kan välja att bli momsbefriad om årets försäljning understiger 30 000 kr. Detta är dock frivilligt.

När ska man inte lägga på en momssats?

När du säljer varor och tjänster till ett land utanför Sverige, lägger du inte på någon moms. Om köparen är registrerad med VAT-nummer i något EU-land redovisar köparen istället momsen i sitt hemland. Är köparen inte momsregistrerad, måste du ta ut svensk moms.

Vilka branscher är momsfria?

Somliga branscher är helt och hållet momsbefriade. Dessa är listade nedan.

  • Sjukvård
  • Tandvård
  • Socialomsorgen
  • Skolor
  • Försäkringstjänster och banktjänster

Om ett företag driver en s.k. blandad verksamhet med både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, så kan ett avdrag göras på den ingående momsen vid inköp på den momspliktiga delen av verksamheten.

Hur räknar jag ut momsen?

Du kan räkna ut momssatsen enligt nedan:

  • ”Framlängesmoms”

25% av varans pris = 0,25 x priset
12% av varans pris = 0,12 x priset
6% av varans pris = 0,06 x priset

  • ”Baklängesmoms” som visar vad momssatsen var när ett pris är inklusive moms.

20% av priset
10,71% av priset
5,66% av priset

Hur ser momssatserna ut i andra länder?

Momssatserna som tillämpas i Sverige är inte självklart samma i andra länder. I Sverige har vi dock EU:s näst högsta momssatser, medan det bara är i Ungern som man har högre (27%). Lägst moms har man på Malta och i Luxemburg (17%). Lägsta möjliga standardmoms får vara 15% inom EU.

Hur sätts momssatserna?

Den/de momssatser som dessutom vanligen är inbakade i priset är bestämda av staten, d v s regeringen och riksdagen. De satser som används anses som ett politiskt styrmedel och sätts beroende på vad staten anser att folk ska köpa mer, respektive mindre av. Lägre moms ska ge ”enklare” tillgång.