Ett monopol är ett tillstånd i marknaden där bara en aktör finns representerad. Begreppet används mer generellt, och för en samhällsvetare kan koncept som våldsmonopol vara bekanta. Hursomhelst fokuserar denna beskrivning på ekonomiska frågor och vi ska här gå igenom de många aspekterna av frågan. Etableringen av en enskild aktör som kontrollerar hela marknaden kan ske på en rad olika vis. Å ena sidan kan enskilda aktörer antingen genom konkurrens (mycket ovanligt att detta sker) eller genom patentering. Ett patent ger dig ensamrätt på en produkt (eller dylikt), vilket tekniskt sett ger dig ensamrätt till marknadens för den produkten. Å andra sidan har vi statliga monopol. I många länder beslutar staten för att ta över en eller flera marknaden i syftet att garantera statliga inkomster eller potentiellt för att skydda en bransch.

De svenska monopolen

MonopolDen svenska staten har ända sedan medeltiden upprätthållit olika sorters monopol. Den moderna svenska staten har i relativa termer (i alla fall relativt till andra västländer) haft många monopol. Först under de senaste årtiondena har de flesta av statens monopol försvunnit. Tanken om statliga monopol för folkets bästa rimmade illa med de neoliberala ideologier som började få fotfäste under 1980-talet. Som följd påbörjades en omfattande utförsäljning av de statliga monopolen; en förändring många menar ändrade Sverige i grunden (på gott och ont).

Unga svenskar idag kommer kanske ihåg de dagarna när statens monopol syntes överallt; staten hade monopol på posten, apoteken, järnvägstrafiken och elförsörjningen bland annat. En efter en försvann dessa monopol till förmån för privata företag. Det kanske förefaller chockande för många idag att statens monopol på TV och radio hävdes först under första hälften av 1990-talet. Då var det som följd av att TV3 år 1987 olagligt börjat sända sin kanal. Trots vissa politikers vilja att stoppa detta lyftes monopolet sedan av Karl Bildts samlingsregering.

För- och nackdelar med monopol

Konsekvenserna av monopol brukar oftast beskrivas som negativa, men det ska kommas ihåg att effekterna av ett monopol är starkt beroende av vad för område monopolet gäller. Det sägs att bristen på konkurrens, och konsumentens tvång att köpa av en part gör att kvalitén och utbudet riskerar att bli seriöst undermåligt. Dessutom kan denne aktör ensamt bestämma och ändra priserna. I ett monopol på till exempel elförsörjning är detta högst problematiskt. Men monopol handlar inte alltid om pengar; ibland monopoliserar staten en marknad i syfte att öka hälsan hos medborgare till exempel.

Den svenska staten upprätthåller än idag monopol; mest känt är nog Systembolaget. Förutom att den tjänar staten pengar så brukar alkoholförsäljningsmonopolet försvaras som nödvändigt för folkhälsan. Systembolaget, menar man, bidrar till minskad alkoholkonsumtion i samhället då marknadskrafter som ökar konsumtionen genom att sänka priserna och uppmuntra impulsköp (bland annat). Det visar att frågan om monopol är svårare än många tror. När rent ekonomiska värden står på spel finns goda skäl att vara kritisk till monopolen. Men när andra värden än pengar är inblandade så ser det annorlunda ut.