Vad menas med mini one stop shop (MOSS)?

Mini one stop shop, förkortat MOSS, är ett system som har kommit till för att underlätta för säljare av digitala tjänster inom EU. För ett svenskt företag som säljer digitala tjänster kan det vara svårt att veta var alla privatpersoner som köper är bosatta. Det är här MOSS kommer in i bilden.
Digitala tjänster anses vara omsatta i det land köparen är bosatt. Det är säljaren som är ansvarig för att betala och redovisa moms i de EU-länder tjänsterna är omsatta i. Tidigare har säljaren varit tvungen att momsregistrera sig i de länder tjänsterna säljs. Med nu går det alltså även att använda sig av MOSS.

Hur fungerar MOSS?

När ett företag säljer digitala tjänster till privatpersoner i ett annat EU-land ska företagaren ta ut moms i enlighet med det landet tjänsterna säljs i. Genom att använda MOSS istället räcker det med att företaget är registrerad till MOSS i det land företaget har sitt säte, detta land blir företagets identifieringsstat.
1 januari 2019 höjs tröskelvärdena för krav om att registrera sig till MOSS. Om företaget säljer för mindre än 99.680 kr per år behöver inte företaget registrera sig till MOSS. Efter registrering lämnas en särskild MOSS-deklaration in till Skatteverket, betalning av moms sker även den till Skatteverket. Uppgifterna i MOSS-deklarationen utelämnas från ordinarie momsdeklaration.
 • Mini one stop shop, även kallat MOSS, är ett system som underlättar för företagare som säljer digitala tjänster till privatpersoner inom EU
 • Så länge företaget inte omsätter mer än 99.680 kronor behöver inte företaget vara registrerad till MOSS
 • När företaget har blivit registrerat till MOSS lämnas en särskild MOSS-deklaration tillsammans med betalning in till Skatteverket

När börjar min MOSS-registrering att gälla?

MOSS-registreringen börjar gälla första kvartalet efter att din ansökan har inkommit till Skatteverket. Lämnar du in registreringen för MOSS till exempel 10 januari, börjar MOSS gälla 1 april. På samma vis, om du lämnar in registreringen 16 maj börjar MOSS istället gälla 1 juli.

Gäller MOSS även för försäljning till företag?

Nej, MOSS avser endast försäljning till privatpersoner i andra EU-länder. MOSS gäller även endast digitala tjänster, exempel på digitala tjänster är:

 • elektroniska tjänster
 • TV-abonnemang
 • nedladdningsbara mjukvaror
 • låtar
 • e-böcker

Exempel på vad som inte omfattas av MOSS, även om kommunikation sker över e-post:

 • juridisk rådgivning
 • distansundervisning

Hur ofta ska MOSS-deklaration lämnas?

MOSS-deklarationen lämnas för varje kalenderkvartal och lämnas in via Skatteverkets e-tjänst för MOSS. Om du som är registrerad för MOSS, säljer en elektronisk tjänst till en privatperson i Belgien den 13 januari, redovisas och betalas momsen senast den 20 april. Alla belopp i MOSS-deklarationen ska anges i euro, likaså betalning i euro.

Vilken information måste finnas i bokföringen för MOSS?

Informationen eller underlaget till din bokföring måste innehålla:

 • Landet din kund befinner sig i
 • Vilken typ av tjänst du tillhandahållit
 • Datum när tjänsten köptes
 • Vilken valuta som användes
 • Vilken momssats som använts
 • Momsbelopp som ska betalas i aktuell valuta
 • Datum och belopp för mottagen betalning
 • Kundens namn (om möjligt)

Vilka uppgifter ska lämnas i MOSS-deklarationen?

Ditt företag ska för varje land som man sålt till uppge följande information:

 • Sammanlagda värdet av försäljningen för aktuella tjänster – i euro
 • Det sammanlagda momsbeloppet utifrån aktuell skattesats – i euro

Omsättningen anges exklusive moms. Uppgifter du lämnar i MOSS-deklarationen ska inte tas upp i den vanliga momsdeklarationen.