NäringsverksamhetNäringsverksamhet kan man med några enkla ord säga att det är ett företag som gör affärer med målsättningen att de ska ge en vinst. Det finns dock vissa krav för att man ska kunna kalla sig näringsverksamhet och det finns många olika typer av näringsverksamheter.

Ett av kraven för att kunna kalla sig näringsverksamhet är självständighet som innebär att man ska styra sin egen verksamhet. Om en utomstående leder verksamheten kan det istället röra sig om inkomst av tjänst. Varaktighet är ett annat krav och det betyder att en tillfällig försäljning inte ses som näringsverksamhet.

Vinst är ett av kraven med det behöver inte alltid uppfyllas fast syftet ska vara att gå med vinst. Om kraven på självständighet och varaktighet är uppfyllda kan vinsten istället beskattas som tjänst i hobbyverksamhet. Om något av de andra kraven inte är uppfyllda kan det också räknas som uppdragsinkomster eller inkomst av hobbyverksamhet.

  • En näringsverksamhet med fysisk person ska drivas självständigt
  • Näringsverksamheten ska drivas i vinstsyfte även om kravet inte alltid uppfylls
  • En näringsverksamhet ska drivas varaktigt och regelbundet
  • Verksamhet som drivs av juridisk person beskattas som näringsverksamhet
  • I en verksamhet som drivs av juridisk person kan man inte omvandla löneinkomster till näringsinkomster
  • Om kraven varaktighet, självständighet och vinstsyfte inte uppfylls kan det räknas som hobby eller uppdragsinkomster
  • Exempel på hobby som ofta saknar förutsättning att ge vinst är hemslöjd, fritidsfiske och biodling

Hobby eller företag?

Ibland kan det vara svårt att dra var gränserna går mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet. Det finns möjligheter att tjäna pengar på sin hobby utan att behöva starta företag. Det som utmärker en hobby är att man sysslar med det på fritiden och gör det utan att ha som syfte att det ska ge vinst.

Du har ingen skyldighet att bokföra hobbyverksamhet men däremot ska du föra anteckningar. Det betyder att du är skyldig att spara kvitton, räkningar och annat för deklarationen. För en hobby har du inte rätt till F-skattesedel men det finns en del hobbyverksamheter som anses som ekonomiska verksamheter.

När en hobby räknas som ekonomisk verksamhet blir den också momspliktig. En ekonomisk verksamhet behöver inte alltid vara en näringsverksamhet. Den väsentligaste skillnaden mellan de två är alltså hur du ska beskattas. Om det rör sig om några enstaka uppdrag ses det inte som en näringsverksamhet även om det sker i vinstsyfte.

Att registrera näringsverksamhet

När du ska starta ett företag eller när hobbyverksamheten går över till att vara en näringsverksamhet ska du registrera ditt företag. En enskild näringsverksamhet är den företagsform som du driver ensam. Det finns ingen tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. En annan benämning på denna företagsform är enskild firma.

Som enskild näringsidkare är du ingen juridisk person och ditt personnummer är detsamma som ditt organisationsnummer för företaget. Det är du personligen som står som ansvarig för allt som har med företaget att göra både vad gäller skulder, att hyra lokal och andra av företagets förpliktelser.

När man startar en näringsverksamhet tillsammans med någon är det vanligtvis företagsformen handelsbolag man väljer då alla ägare delar på ansvaret. Man kan även välja kommanditbolag ifall endast en ska vara ansvarig för driften och det ekonomiska och den andra ägaren ska ha ett begränsat ansvar. Utöver dessa företagsformer finns även aktiebolag och ekonomisk förening.