Ordet netto kommer från latinet och betyder oblandad och ren. När man pratar om ordet i ekonomiska termer så pratar man generellt om summan efter skatt och andra avdrag. Det vill säga att netto är den summa som betalas ut som ren lön till bankkontot varje månad. Att kunna särskilja ordet från brutto som ofta går hand i hand kan vara bra i många olika situationer för att inte bli lurad att betala ett högre pris än nödvändigt eller i en löneförhandling riskera att få mindre i kuvertet varje månad. Därför kommer nedan förklaring kring begreppet och lite bra att tänka på för att slippa blanda ihop dessa. En liten grundkurs i ekonomins grunder och detta basbegrepp som så ofta återkommer i vardagen i många olika sammanhang både som privatperson och företagare.

Brutto och netto

En enkel regel att ha för sig själv när det gäller brutto och netto är att b kommer före n i alfabetet. Brutto är alltså före skatt och netto är efter skatt. Det kan vara en bra tumregel att ha med sig när man pratar om exempelvis brutto- och nettolöneavdrag. Beroende på vilket det är kan det påverka lönen ganska mycket och utifrån det får man ett ganska bra underlag på att räkna ut hur mycket det egentligen kommer att påverka själva netto lönen.

Netto

För företagare kan ordet netto ha stor betydelse då det gäller intäkter. Det är den intäkt som faktiskt har kommit in efter skatter, avdrag och eventuella kostnader som kan tänkas uppkomma. Bruttointäkten kan vara lite missvisande då det inte är alltid samma typ av exempelvis kostnader bunden vilket gör att då man pratar om själva nettointäkten så vet man vad som faktiskt har kommit in på kontot och kan vara till mycket stor hjälp att beräkna om det är lönsamt att fortsätta utföra exempelvis tjänsten.

Netto i fler sammanhang

Ett annat sammanhang som begreppet netto kan dyka upp i är vikt. Säg en konservburk med korv, totalt sett med korv, vätska och burken har den en viss bruttovikt. När man tagit ut korven så har själva korven en nettovikt och man kan räkna ut hur mycket faktiskt vara man får för pengarna. Utifrån detta tänk kan man räkna ut vad som är mest lönsamt att köpa om man enbart är ute efter hur mycket faktiskt vara man får för pengarna.

En viktig del av resultaträkningen är just nettoomsättningen. Det visar vilka intäkter företaget har haft på ett väldigt rättvisande sätt. Här tillkommer ju inga övriga kostnader eller skatter utan det är vad man faktiskt har tjänat totalt under räkenskapsåret. I denna omsättning ska inte moms räknas med och inte heller eventuella hyror, licensavgifter och liknande. Som företagare är det därför viktigt att förstå skillnaden mellan brutto och netto då det kommer till omsättning, generellt så är den ena av dessa begrepp är mer intressant än det andra.