Vad menas med nettoomsättning?

Ett företags nettoomsättning är alla sammanlagda intäkter från försäljning när moms och andra avgifter dragits bort. De avdragna rabatterna på varor eller tjänster som avser försäljningsintäkterna, ingår också i den summa som dras ifrån bruttoomsättningen – och kvar är nettoomsättningen. Detta är ett viktigt mått som visar hur bra det går för verksamheten.
Det som dock inte ingår i nettoomsättningen är intäkter från gåvor eller bidrag samt medlemsavgifter. Detta kallas med ett annat ord för rörelseintäkter och har således ingenting att göra med nettoomsättningen. Det är viktigt att veta detta när man räknar ut den aktuella summan. Den enda verksamhet som får inkludera dessa extraintäkter är ideella föreningar.

Nettoomsättningen – en riktlinje för företagare

Trots att nettoomsättningen inte är det enda man ska gå efter när man driver företag, så är det ändå en riktlinje för att se hur verksamheten går. Det är också en väsentlig del av redovisningen, då man ser hur stora inkomster företaget har. Dock måste man även se till kostnaderna.
Nettoomsättningen spelar också en viktig roll när det handlar om att bestämma storlek på verksamheten. Detta görs för att exempelvis klargöra vilken typ av redovisning som är aktuell, samt när momsen ska betalas in till Skatteverket. I grund och botten används dock nettoomsättningen till att ta reda på hur företaget presterar i det långa loppet.
  • Nettoomsättningen är en viktig punkt i årsredovisningen och handlar till stor del om företagets storlek.
  • Med nettoomsättning kan man analysera ett företags kapacitet att dra in pengar. Dock gäller det att studera övriga kostnader för att bedöma lönsamheten i företaget.
  • Rörelseintäkter som gåvor eller bidrag och liknande, ingår inte i nettoomsättningen förutom hos ideella föreningar.

Hur räknar jag ut nettoomsättningen?

Att få fram summan av nettoomsättningen är en relativt enkel uppgift. Detta förutsatt att man har koll på alla kostnader och intäkter i bokföringen. Du tar summan av alla intäkter för varor/tjänster och drar ifrån summan av all den moms, övrig skatt (punktskatt t.ex) och rabatter som knyts till försäljningen.

Varför får ideella föreningar inkludera rörelsekostnader?

Den enda anledning till att ideella föreningar utgör undantaget för att få inkludera rörelsekostnader i sina nettoomsättningar, är att deras inkomst i stort sett beror på just dessa. Lotteriförsäljning, medlemsavgifter och donationer gör att de helt enkelt kan existera – annars hade de förmodligen haft en mycket liten nettoomsättning.

Kan man få dispens att lämna ut sin nettoomsättning?

Ja, enligt Bolagsverket har vissa företag rätt att få dispens och slipper på så vis lämna ut uppgifter om sin nettoomsättning. Det är dock mycket svårt att få denna ansökan beviljad och i regel tillämpas det endast för små företag med kraftiga konkurrensskäl.

Hur påverkar nettoomsättningen redovisningsmetoden?

Om man vid årets slut har en mindre nettoomsättning än 3 miljoner kronor tillämpar man kontantmetoden för att redovisa, medan en större nettoomsättning gör att fakturametoden måste användas. Skillnaden är att en mindre omsättning bidrar till förenklad bokföring och förenklat årsbokslut. Av den anledningen är det främst enskilda näringsidkare som tar till kontantmetoden.

Vad är skillnaden mellan nettoomsättning och vinst?

Den markanta skillnaden är att nettoomsättningen avser intäkterna av pengar som flödar in i företaget under en viss tid. Vinsten beräknas istället genom att ta alla intäkter minus kostnader i resultaträkningen. Med andra ord kan man säga att nettoomsättningen mer ter sig som halva resultaträkningen – förenklat uttryckt.