Vad menas med Nyckeltal?

Nyckeltal är ett vanligt sätt att analysera och jämföra ett företags effektivitet och prestation under en viss tidsperiod. Nyckeltal används också för att jämföra företag inom samma bransch. Metoden är enkel och överskådlig och ger snabb indikation på företagets tillstånd. Det finns tre olika typer av nyckeltal:

  • lönsamhetsmått
  • verksamhetsmått
  • finansiella mått
Vinst per omsättningskrona och vinstmarginal är två exempel på lönsamhetsnyckeltal. Soliditet, kassalikviditet och räntabilitet är exempel på finansiella nyckeltal. Exempel på verksamhetsnyckeltal är ofta produktivitetsmått som antal producerade enheter per timme, antal producerade enheter per medarbetare o.s.v. Det är viktigt att välja de nyckeltal som är relevanta för företaget och att använda sig av dem konsekvent.

Värdet av nyckeltal

Genom att jämföra och analysera ditt företags utveckling över tid, även sett i relation till branschkonkurrenter, med hjälp av nyckeltal får du ett kraftfullt verktyg för att reflektera över vad skillnader mellan olika år beror på. Genom en realistisk analys kan du vidta kloka åtgärder som du successivt följer upp för att förbättra företagets resultat.
Det är viktigt att rätt nyckeltal används på rätt plats i organisationen. Om du har många medarbetare är det viktigt att ni gemensamt fastställer mål för respektive avdelning, att ni följer utvecklingen kontinuerligt, analyserar avvikelser och vidtar åtgärder för att ständigt försöka att förbättra företagets prestation. Ansvar och befogenheter bör följa hand i hand.
  • Det finns tre typer av nyckeltal: lönsamhetsmått, verksamhetsåret och finansiella mått
  • Nyckeltal är ett enkelt och kraftfullt verktyg att arbeta med kontinuerliga förbättringsarbeten inom olika områden för att öka ditt företags lönsamhet och effektivitet
  • Nyckeltalsjämförelser gör att du även kan jämföra ditt företag med konkurrenter inom samma bransch och fundera på vad du kan göra ännu bättre

Jag ska sälja mitt företag, hur viktigt är det med bra nyckeltal?

Ju högre lönsamhet och ju bättre nyckeltal ditt företag uppvisar, desto mer betalt får du när du ska sälja företaget. Ofta är det klokt att planera i god tid innan företaget ska säljas och planera för försäljningen genom att maximera lönsamhet och nyckeltal.

Hur ska jag göra för att maximera avkastningen på eget kapital?

Skapa så hög vinst möjligt och lånefinansiera rörelsekapital och investeringar i så hög utsträckning som möjligt för att skapa en maximal avkastning på eget kapital. Har ditt företag balanserade vinstmedel kan de delas ut till aktieägarna, vilket gör att eget kapital i företaget sänks.

Var hittar jag information om nyckeltal för företag i samma bransch som mitt?

Är du medlem i en branschorganisation kan du ta del av de branschrapporter som organisationen vanligtvis tar fram årsvis. Du kan även köpa branschrapporter från informationsföretag, t.ex. UC. Du kan även studera företag du tycker är duktiga genom att analysera deras årsredovisningar.

Det talas ofta om värdemultiplar på företag, vad är det?

En enkel metod att skapa sig en uppfattning om intervallet för ett företags värde är att se hur många gånger årsvinsten som företag i branschen har betalats för vid försäljning. Multipeln, i detta vinstmultipeln, är den faktor (siffra) som betalats för årsvinsten.

Vilka nyckeltal är viktiga för att mäta effektivitet inom tillverkningsindustrin?

Vanliga effektivitetsnyckeltal för att visa på hur verksamheten fungerar är t.ex. antal tillverkade enheter per årsarbetare, antal tillverkade enheter per timme, kvalitetsnyckeltal typ antal kasserade enheter per totalt antal producerade enheter, sjukfrånvaro i form av antal sjukdagar per totalt antal arbetsdagar.