I likhet med fysiska personer som mottar ett myndighetsbeslut så kan också ett bolag (en juridisk person) både överklaga eller begära att myndigheten i fråga gör en omprövning av sitt beslut. När omprövning nämns i sammanhang som rör bolagsvärlden så är Skatteverket eller Bolagsverket ofta någon av dessa myndigheter, och orsaken till det förklaras här.

  • En omprövning måste alltid begäras skriftligen av berörd myndighet
  • En myndighet omprövar alltid sina egna beslut
  • Endast beslut kan omprövas, inte räknefel eller liknande
  • De flesta omprövningar gäller beslut om skatter och andra avgifter
  • Rätten till att begära omprövning är reglerad i lag
  • Bolag som begär omprövning måste ange skäl till varför beslutet bör ändras
  • Om begäran om omprövning nekas kan bolaget istället överklaga

Ompröva beslut från myndigheter

Alla bolag åläggs av Skatteverket att betala en viss summa skatt varje år (om man gjort en vinst det vill säga) och i många fall stämmer den summan inte överens med de egna beräkningarna. Under räkenskapsåret kan förändringar i bolagets struktur skett som påverkar skatten och detta kan Skatteverket ha missat.
Omprövning

Det första man då gör är att skriftligen kontakta Skatteverket för att påvisa de nya villkoren i bolaget. I samma skrivelse (brev, fax eller mail går lika bra) förklarar man också att man vill att beslutet omprövas mot bakgrund av detta. Enligt lag måste då myndigheten gå igenom ärendet en gång till.

Inte nöjd efter omprövning?

Eftersom en omprövning sker av samma myndighet som kommit fram till det första beslutet så är det inte sällan som en omprövning är fruktlös. Det förekommer att det till och med är samma handläggare som sköter omprövningen, men enligt lag så måste beslutet gås igenom grundligt med de nytillkomna uppgifterna.

Förfarandet för ett ärende som gäller Bolagsverket ser i stort sett likadant ut, det gäller även omprövningens dessvärre. Den största skillnaden är att omprövningen där oftast gäller förseningsavgifter som kommit för sent. Om bolaget efter omprövning och nytt beslut vill gå vidare så görs detta juridiskt med en överklagan till förvaltningsrätten.