OmsättningOmsättning innebär de summerade intäkterna från sålda varor eller tjänster hos ett företag eller en organisation under en tidsperiod, ofta ett år. Oftast talar man om omsättning i en viss valuta, exempelvis att ett visst företag omsatte ett visst antal miljoner kronor under förra året. Ibland kan man dock mäta omsättningen i andra enheter, exempelvis kilo eller liter. Begreppet finns med i de flesta vanliga nyckeltal, vilka används för att få en uppfattning om hur det går för ett företag. Genom att mäta hur mycket ett företag säljer totalt, under ett år, får man snabbt en uppfattning om hur stort företaget är. Om man jämför omsättningen med den hos andra företag får man veta hur bra det går i förhållande till konkurrenterna. Genom att sätta omsättningen innevarande år i relation till förra årets, kan man enkelt se hur företaget utvecklats.

Analysera företag utifrån omsättning

Omsättningen ger en tydlig bild av företagets ekonomiska sits och termen är väldigt enkel att förstå. Siffran är lätt att relatera till – det behövs knappast någon ekonomisk utbildning för att inse att ju fler sålda varor, desto bättre går det för företaget. Det är alltså höga siffror man eftersöker om man studerar omsättning. Ofta är nyckeltalen dock mer komplicerade, för att inte ge en alltför svartvit bild av verkligheten. Det är viktigt att bära i minnet att andra faktorer än försäljningen påverkar hur väl det går för ett företag, och det är alltid klokare att göra en grundligare analys.

För att på ett grundligt sätt ta reda på hur det går för ett företag och få svar på hur väl företaget sköts, hur framtidsprognosen ser ut, om det finns skäl till ekonomisk oro, eller liknande frågor, finns flera så kallade nyckeltal som ger olika fingervisningar vad gäller dessa frågor. Beroende på vad man funderar över kan olika nyckeltal vara behjälpliga. Det är inte bara ekonomer och revisorer som använder nyckeltal, de flesta som är intresserade av ett företags ekonomi, av ren nyfikenhet eller exempelvis för att de vill köpa aktier i företaget, använder sig av nyckeltal.

Vanliga nyckeltal med omsättning

Termen omsättning anses i sig själv ofta vara lite för enkelsidig, lite för stelbent, för att ge en rättvis bild av hur det går i ett företag. Exempelvis kan ett år ha gått väldigt bra av ett eller annat skäl, men det i sig behöver inte betyda att nästa år kommer att gå lika bra, eller att året innan det gick bra. Om du funderar på att investera i ett företag är det därför klokt att använda något av de lite mer sofistikerade nyckeltalen, där omsättning ingår som komponent.

Förändring i omsättning är ett nyckeltal som beskriver hur företagets omsättning har förändrats från föregående år. Genom att dra bort föregående års omsättning från innevarande års omsättning, och dela summan med föregående års omsättning, får man en procentsats som ibland kallas företagets tillväxt. Hög tillväxt är bra, låg eller negativ tillväxt kan vara en källa till oro. Vinstmarginalen visar hur mycket av varje omsatt krona som utgör vinst, och räknas ut genom att dividera resultatet med omsättningen. Du hittar de flesta nyckeltal och vad de används för att beräkna på nätet.