Omvänd skattskyldighet är sammankopplat med momsen. Vanligtvis när vi köper en vara finns momsen inberäknad i själva köpet. Summan går att se på kvitton och fakturor vid inköp. Vid den omvända skattskyldigheten finns ingen moms inräknad i fakturan som skickas till köparen, det måste köparen själv redogöra för i sin bokföring och beskattning. Skatten används vanligtvis för handel med andra EU-länder och handel utanför EU. Handlar man med ett företag utomlands kan det vara bra att veta att den engelska termen som oftast används är ”reverse charge”. Köparen har sedan rätt att göra avdrag för den här momsen. Även om slutsumman blir noll i beskattningen och det går jämnt ut, måste momsen ändå redovisas i bokföringen. En bokföringskonsult eller revisor kan alltid hjälpa till med de här detaljerna och se till att det blir rätt i deklarationen.

Omvänd skattskyldighet i andel med annat EU-land

När man då köper in varor eller tjänster från ett annat EU-land så finns det två kriterier som måste följas för att det ska kunna bokföras. För det första så måste säljaren ha F-skattsedel och vara en fysisk eller juridisk person. Ett registrerat företag, helt enkelt. Köparen ska i sin tur också ha momsregistreringsnummer och ett företag registrerat. Vid handel med annan valuta än svenska kronor ska transaktionen först redovisas i den andra valutan och sedan bokförs den faktiska summan i kronor, enligt den valutakurs som gäller vid betalningstillfället.
Omvänd skatteskyldighet
När det gäller tullavgifter så är det inget som behöver beaktas om man handlar med ett annat EU-land. Det behöver inte lämnas in någon importdeklaration på köpet. För handel med land utanför EU, exempelvis Kina och USA, måste tullavgift betalas om köpet överstiger en viss summa. Då redovisas den avgiften i bokföringen den också, precis som momsen i den omvända skattskyldigheten. Den vanligaste skattesatsen på moms är 25 % för handel med varor och tjänster. En sexprocentig skattesats gäller för böcker, tidskrifter och liknande.

Omvänd skattskyldighet i byggbranschen

Sedan 2007 är det lag på att alla företag som verkar i byggbranschen ska redovisa omvänd skattskyldighet. Detta för att stävja fusket i byggsektorn. Det innebär att köparen själv räknar ut den ingående momsen och uppger det i den egna skattedeklarationen. Det är alltså inte någon momsfri försäljning det är fråga om, utan det handlar helt enkelt om att momsredovisningen flyttar över till köparen. Byggtjänster som omfattas av detta är byggstädning, uthyrning av arbetskraft, byggarbeten, markarbeten, bygginstallationer och hyra av anläggningsmaskiner.

Det finns även andra branscher i Sverige som enligt lag ska tillämpa omvänd skattskyldighet. Vid försäljning och inköp av investeringsguld ska regeln följas. Det finns många företag i Sverige som specialiserat sig på just investeringsguld, det vill säga guld som råvara. Andra företag som ska redovisa omvänd skattskyldighet är verksamheter som jobbar med avfall och skrot, samt företag som handlar med utsläppsrätter. Utländska företag som handlar i Sverige med gas, el, värme i övrigt och kyla ska även de tillämpa regeln. Detta gäller oavsett om företaget är ett annat EU-land eller ett land utanför den europeiska gemenskapen.