Organisationsnummer är en grundläggande term inom företagande som man ofta kommer i kontakt med. Denna sifferkombination, kan man säga, är en identitetshandling för företag och andra juridiska personer, alltså sammanslutningar som har rättigheter och skyldigheter i juridisk mening. Dessa nummer är unika och kan bara kopplas till en juridisk person. Precis som ett vanligt personnummer består organisationsnumret av tio siffror. Den sista är en kontrollsiffra som kan räknas ut ifall man har de andra nio siffrorna. För att man ska kunna skilja mellan ett organisationsnummer och ett personnummer är siffrorna disponerade på olika sätt. I organisationsnumret är till exempel de sex första siffrorna inte ett datum. I den här texten kommer vi bland annat att titta på vad dessa nummer fyller för funktion och på hur länge vi använt dem i Sverige.

När använder man sitt organisationsnummer?

Organisationsnummer

I kontakt med myndigheter används alltid organisationsnummer eftersom det innebär att ärenden kan handläggas snabbare och att risken för förväxlingar minskar. Det här är inte en del av ett internationellt system utan det är just i Sverige som organisationsnummer används. Det finns dock motsvarigheter i många länder och ofta används numren i samband med skatteärenden. I Sverige är det även möjligt att använda organisationsnummer när man vill kontrollera en potentiell kund eller partner via handlingar som finns i offentliga register.
Vi har haft systemet organisationsnummer sedan 1975 då lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer instiftades. Det finns en koppling till EU:s system i och med att ett företags organisationsnummer ligger till grund för EU:s momsregistreringsnummer. Kommuner, myndigheter, ideella föreningar och stiftelser har också organisationsnummer. Däremot behöver inte enskilda näringsidkare denna typ av identifikation eftersom det då är det egna personnumret som används. Det beror på att det inte är någon skillnad, i juridisk mening, på en enskild firma och näringsidkaren.

Hur får man ett organisationsnummer?

Organisationsnummer kan utfärdas av flera olika myndigheter. Bolagsverket hjälper de flesta företag och föreningar med detta men även Skatteverket, Lantmäteriet, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Statistiska centralbyrån Kammarkollegiet och Länsstyrelsen har rätt att tilldela organisationsnummer. Vart man ska vända sig beror på vad för typ av juridisk person det gäller. Utdelningen av organisationsnummer sker automatiskt som ett led i processen att skapa en juridisk person, till exempel ett företag eller en annan organisation. Ett företag är registrerat och verksamt när det har sitt organisationsnummer.

I regel måste en juridisk person ha ett organisationsnummer men ett exempel där det inte alltid är ett tvång är ideella föreningar för vilka numret kan vara frivilligt. En ideell förening är skyldig att ha ett organisationsnummer, om den har anställda, men det kan också vara så att små föreningar utan anställda vill ha ett nummer då det kan vara ett krav för att man till exempel ska kunna låna pengar. Även dödsbon får organisationsnummer eftersom det räknas som en juridisk person tills arvskiftet är genomfört.