Vad betyder P/E-tal?

P/E-tal är ett nyckeltal som beräknas genom att ett företags pris per aktie divideras med företagets vinst per aktie (price/earnings). P/E-talet är ett av de vanligaste nyckeltalen som används i samband med företagsvärdering och aktieanalys. P/E-talet beskriver hur många år det tar för företaget att tjäna in priset för aktien baserat på senaste årets vinst.
P/E-talet indikerar om företag är lågt eller högt värderade. Talet varierar beroende på företagens vinstnivåer och tron om framtiden. Ett P/E-tal över 20-25 är högt och indikerar att marknaden förväntar sig hög vinsttillväxt av företaget. Ett P/E-tal lägre än 8-10 är att betrakta som relativt lågt. De tio dyraste aktierna på Stockholmsbörsen har nu 37,5 i genomsnitt.

P/E-tal som värderingsmodell

P/E-talet är ett viktigt nyckeltal oavsett om du ska sälja ditt företag eller köpa nytt företag, eftersom det spelar stor roll vid värdering av företag. Inom samma branscher är det vanligt med en s.k. relativvärdering för att hitta ett rimligt prisintervall baserat på andra företagsaffärer och de affärernas P/E-tal.
Ju högre P/E-tal, desto högre förväntan på företagets framtida vinster. Du har ofta god nytta av ett högt P/E-tal när du ska förhandla med dina kreditgivare om företagets finansieringsstruktur eller om du beställer en rating av ditt företag hos ett ratinginstitut. Du kan även använda nyckeltalet när du förhandlar med leverantörer angående inköpspriser och betalningsvillkor.
  • P/E-tal är ett nyckeltal som visar hur många år det tar för företaget att tjäna in de pengar som motsvarar marknadsvärdet på företaget baserat på senaste årets vinst
  • P/E-talet används ofta vid företagsvärdering av företag som inte är noterade på en marknadsplats med officiella priser på bolagets aktie
  • P/E-talet indikerar marknadens tro på företagets framtida vinster

Var kan jag få information om företags P/E-tal?

För publika bolag som handlas på börsen kan du ta del av deras P/E-tal i kurslistornas nyckeltal. För onoterade bolag kan du ofta ta del av nyckeltal från berörd branschorganisation eller köpa branschrapporter från informationsföretag, t.ex. UC. Du kan även beräkna nyckeltalet utifrån intressanta bolags årsredovisningar.

Är köp av aktier med låga P/E-tal en framgångsrik strategi?

Att hitta aktier som är lågt värderade och som bedöms ha god möjlighet till hög kursuppgång är en strategi som visat sig framgångsrik alltsedan den moderna börsens tillkomst. Över tid är strategin ofta framgångsrik för värdeinvesterare. [Lägst p/e-tal, bra strategi:https://affärsvärlden.se].

Vad är viktigt att tänka på vid analys av P/E-tal?

Företagets vinst är ju det, jämte marknadens pris på företaget, som används vid beräkning av P/E-tal. Företag kan i sina årsredovisningar göra olika redovisningstekniska åtgärder som påverkar företagets vinst. Åtgärderna kan påverka vinsten såväl positivt som negativt. Det är viktigt att identifiera och korrigera för sådana åtgärder.

Vilka andra nyckeltal än P/E är viktiga vid fundamental aktieanalys?

De viktigaste nyckeltalen jämte P/E är:

  • direktavkastning, dvs hur stor utdelningen är i procent av aktiens värde
  • avkastning på eget kapital (ROE)
  • skuldsättningsgrad
  • substansvärde
  • PEG som visar P/E-talets förändring när hänsyn tas till antaganden om framtida vinsttillväxt
  • P/S-tal (priset per aktie/nettoomsättning per aktie)

Kan P/E-talet vara negativt?

Svaret är nej. Om företaget går med förlust finns ju per definition ingen årsvinst. Ofta förs framtidsinriktade analyser där antaganden och bedömningar görs för att bedöma företagets framtida vinster. Dessa bedömda framtida vinster kan användas för att beräkna ett proforma P/E-tal och även göra jämförelser med andra aktier.