Vad är en Påminnelseavgift?

Som näringsidkare är du berättigad att lägga till en påminnelseavgift på fakturabeloppet om betalningen inte skett fram till det överenskomna datumet. Påminnelsen skickas med posten tidigast ett par dagar efter att fakturan förfallit men man bör vara medveten om att en betalning kan ha gjorts även om den ännu inte syns hos företaget.
Påminnelser kan skickas till både privatpersoner och näringsidkare; som företagare är du berättigad att kräva båda typerna av kunder på en påminnelseavgift. Påminnelsen måste innehålla information om den ursprungliga fakturan, exempelvis fakturabelopp och förfallodatum. Själva påminnelseavgiften det är en avgift som är tänkt att täcka de administrativa kostnaderna som påminnelsen medför.

Påminnelseavgift vid obetald faktura

Påminnelseavgiften är av betydelse vid en förfallen faktura. Om en kund inte betalat fakturan inom den avtalade tiden bör du skicka ut en påminnelse och lägga till en påminnelseavgift. Avgiften ligger på 60 kr, men du kan i vissa fall och inom vissa gränser även lägga till en dröjsmålsränta.
Om en kund mot all förmodan skulle bli väsentligt försenad med att göra en inbetalning och fakturan skickas till inkasso har du rätt att debitera 180 kr i inkassoavgift. Samma sak gäller om kunden istället skulle önska en avbetalningsplan, men då debiterar du istället 170 kr för upprättande av avbetalningsplan.
  • En betalningspåminnelse är den avgift som debiteras om en kund inte betalat för en faktura inom den avtalade tidsperioden.
  • Betalningspåminnelsen ligger för närvarande på 60 kr, men även en dröjsmålsränta kan tillkomma.
  • Vid ytterligare förseningar har du rätt att debitera 180 kr för inkassokrav eller 170 kr för en avbetalningsplan.

Vem får kräva påminnelseavgift?

Du som näringsidkare har enligt lag rätt att kräva en påminnelseavgift på 60 kr av kunder som inte betalat en faktura i tid. Det spelar ingen roll vilken typ av verksamhet du driver – du har rätt att kräva avgiften om betalningen inte kommit in i tid.

Bör man specificera påminnelseavgiften i avtalet?

Det är alltid en god idé att specificera förfallodatum och avgiftens storlek i avtalet. Ju mer specifik du är ju större är chansen att missförstånd undviks. Det medför också att kunden inte kan bestrida din policy, eftersom det är upp till kunden själv att läsa avtalets villkor.

Kan man avtala bort en påminnelseavgift?

Om du informerat kunden att försening med betalningen medför en avgift kan kunden inte kräva att den tas bort. Men kunder som har ett mycket högt fakturabelopp som de inte klarar av att betala kan ha tillräckligt goda skäl för att du ska gå med på att bevilja slopning av påminnelseavgiften.

Är dröjsmålsränta samma som påminnelseavgift?

Nej, dröjsmålsräntan och påminnelseavgiften är två olika saker. En påminnelseavgift är enligt lag 60 kr och ett engångsbelopp (såvitt inte flera påminnelser skickas ut), medan dröjsmålsräntan växer med varje dag som betalningen inte kommer in. Dröjsmålsräntan kan avtalas bort om kunden är en privatperson men inte om det rör sig om näringsidkare.

Finns det annan ersättning att få från företagskunder?

Ja, det finns det faktiskt. Utöver påminnelseavgift och dröjsmålsränta får du även kräva en så kallad förseningsersättning på 450 kr, men det gäller enbart kunder som är näringsidkare eller myndigheter. Det finns ingen möjlighet att begära den typen av ersättning av konsumenter.