PantOrdet har flera betydelser. Den kanske mest kända betydelsen är rätten till ersättning när man återlämnar en plastflaska eller aluminiumburk. Den här formen av ersättningssystem är unik för Sverige och togs fram som ett led i miljöarbetet. Man betalar en summa för burken eller flaskan vid köpet och vid återlämning av burken till en pantmottagning så får man tillbaka beloppet i form av pengar. En annan sorts pant är när man lämnar en ägodel som ersättning och säkerhet för ett lån man ansöker om. Det kan till exempel handla om ett fastighetsköp. Man kan få lånet godkänt under förutsättning att inkomstkraven är uppfyllda och en godkänt kreditprövning gjorts. Sätter man den fastighet i pant som man avser köpa för lånet så är det än större chans att låneansökan går igenom.

Ytterligare en form av pant

Det finns ytterligare ett sammanhang där man använder sig av begreppet pant och det är i samband med den verksamhet som kallas för pantbanker. Det är en typ av banker där man kan låna pengar mot att man lämnar in en sak som säkerhet för den summa som man lånar. När man lånar pengar på det här viset så är varan man lämnar till pantbanken pantsatt. Summan man får låna för sin sak understiger ofta det verkliga värdet på saken man lämnat i pant.

Anledningen att lånet betänkligt understiger värdet på saken man lämnat i pant beror på att i de fall låntagaren inte kan lämna tillbaka sitt lån så säljer pantbanken det pantade föremålet på en pantauktion. Pantbanken har ingen garanti för att saken blir såld och därför understiger lånet varans verkliga värde. När det gäller fastigheter och att lämna den fastighet man köper i pant så behöver man själv gå in med en viss del av fastighetens värde vid fastighetsköpet, i regel 10%, detta gör att även denna pant har ett högre värde än det verkliga lånet.

Pant är ingenting nytt

Innan en bank går in med ett lån för en fastighet mot att fastigheten sätts i pant, så måste fastigheten värderas. Fastighetsmarknaden går upp och ner och det är därför viktigt att banken beräknar fastighetens nuvarande och framtida värde innan banken accepterar fastigheten som säkerhet (pant) för ett lån. En fastighet som man äger kan även pantsättas som säkerhet för ett lån avsett för annat än fastighetsköp. Har man betalat av ett lån helt eller delvis så kan man i regel belåna den delen igen.

Pantbanker uppstod i Asien för över 2000 år sedan så fenomenet med pant är ingenting nytt. Har man satt ett föremål eller en fastighet i pant så kan pantbanken eller långivaren sälja föremålet eller fastigheten i det fall låntagaren inte kan betala igen sitt lån. Systemet är alltså gammalt och det är även den tryggaste formen av långivning som hittills sett solens ljus. Pant är tryggt både för långivaren och låntagaren. När det gäller pant på burkar och flaskor så är det ett mycket bra system för att hålla Sverige rent.