Vad menas med Pantsättning?

Pantsättning innebär att du lämnar något i pant för att få ett lån. Föremålet som pantsätts är någon form av tillgång som värdesaker, fastighet eller värdepapper. När du betalat tillbaka lånet förfogar du återigen över egendomen. Det ursprungliga sättet är handpant där man lämnar in föremålet på en pantbank och får en summa som motsvarar värdet.
Utöver handpant finns även något som kallas hypotekarisk pant, vilket med moderna termer kallas för ett hyptotekslån. Med andra ord behåller du det som pantsatts och undertecknar i samma veva ett pantbrev som är ett bevis på att egendomen/tillgången fungerar som säkerhet vid lånet och att värdet på din belånade tillgång överensstämmer med lånesumman.

Olika egendomar att pantsätta

De tillgångar och egendomar som kan pantsättas är många. Lös egendom och värdesaker som ett smycke kan sättas i pant, såväl som en fastighet eller aktier. Även företagsinteckning kan ske, som avser pantsättning av ett företags lösa egendom som inventarier, patent osv. Enligt förmånsrättslagen ges utdelningsrätt vid konkurs.
Det som skiljer sig åt mellan lös egendom och fastigheter, är att panten måste överlämnas eller traderas för att panthavaren ska kunna foga över panten om du råkar ut för konkurs eller liknande, medan det för fast egendom representeras av ett pantbrev/inteckningsbrev då egendomen inte kan överlämnas till banken på grund av storleken.
  • Pantsättning innebär att du lämnar över en egendom till en långivare eller pantbank som säkerhet för att få ett lån
  • Det finns flera typer av pantsättningar som handpant, hypotekarisk pant, generell pantsättning, överhypotek och andrahanspantsättning m.fl
  • Om du inte betalar tillbaka lånet kan panthavaren sälja din pant på exempelvis tvångsauktion

Vad händer om jag inte kan betala tillbaka?

Etersom pant baseras på att man lämnar något som säkerhet i utbyte mot pengar, så tar panthavaren föremålet i beslag om avbetalningen missköts. Vid handpant behåller pantbanken föremålet och senare kan det säljas eller auktioneras ut. Finns det ett pantbrev, kommer panthavaren främst få pengar vid försäljning av bostaden.

Kan jag ångra att jag pantsatte något?

Ja, om så skulle ske har du ofta möjlighet att för en summa, få tillbaka den pantsatta tillgången inom en viss tidsbegränsning. Du betalar då för att du ångrat dig. Instruera dig alltid om reglerna och överenskommelserna hos panthavaren. Tänk på att kraven på panten varierar beroende på lånebeloppet.

Vad är panträtt?

Panträtt innebär att panthavaren som lämnat ut lånet, har rätt att sälja tillgången under specifika omständigheter, för att helt enkelt få tillbaka pengarna. Det är dock viktigt som panthavare att försäkra sig om att man har företräde till panten (panten har traderats) vid eventuell konkurs eller utmätning, då andra fordringsägare kan kräva tillgången annars.

Vad innebär generell pantsättning?

Normalt kan en panthavare endast kräva in en skuld som står i samband för den tillgång eller egendom som pantsatts. Vid generell pantsättning kan dock samma panthavare realisera panten för samtliga skulder som pantsättaren har. Tillgången utgör då säkerhet för övriga lån och t.o.m även framtida lån.

Vad är överhypotek?

Om tillgången som pantsätts har en obelånad del, vilket innebär att skuldens värde är mindre än värdet på egendomen eller tillgången, kallas detta överhypotek. Den obelånade delen kan då utgöra säkerhet för ett nytt lån. Överhypotek inträffar ofta vid pantsättning av fastigheter med höga priser, samt när amortering på lånet skett under lång tid.