ParallellfirmaOm man önskar registrera sitt företagsnamn på flera olika språk så kallas detta för en parallellfirma. Namnet måste likna det originella företagsnamnet så mycket som möjligt och gärna vara en direkt översättning till ett annat språk och ett företag kan ha flera parallellfirmor då de verkar i olika länder.

  • Om man registrerar företagsnamn på flera språk så kallas detta för en parallellfirma.
  • Namnet måste likna det originella företagsnamnet så mycket som möjligt.
  • Parallellfirman ska gärna vara direkt översatt från original-namnet till ett nytt språk.
  • Ett företag kan ha flera parallellfirmor då de verkar i olika länder.
  • I ett aktiebolag så är det bolagsstämman som beslutar om parallellfirmor i företaget.
  • Om man önskar ansöka om parallellfirma så skickar man detta till Bolagsverket.
  • Man kan ansöka via blankett eller på Bolagsverkets hemsida.

Hur ansöker man om en parallellfirma?

En parallellfirma är den vanliga betydelsen på företagsnamnet fast översatt till två eller fler andra språk. Namnen behöver motsvara varandra oavsett de olika språken. Om man har ett företag registrerat i handelsregistret så kan man också registrera parallellfirma på sitt företag genom att anmäla denna registrering hos Bolagsverket.

När Bolagsverket sedan ska godkänna detta så görs det en namngranskning för att se över så att namnet på parallellfirman stämmer överens med det originella företagsnamnet och inte kan blandas ihop med något annat existerande företagsnamn. Det regler som gäller vid registrering av parallellfirmor är detsamma som vid registrering av en egentlig firma.

Parallellfirma vid nystartat företag

Om man är i starten att etablera sitt företag och önskar registrera parallellfirma så ingår detta i priset då man gör sin etableringsanmälan för företaget. Man kan skriva parallellfirmor i bolagsavtalet med sin anmälan och då granskar Bolagsverket dem alla när anmälan kommit in innan företaget registreras i Handelsregistret.

I det fall där man redan har ett företag registrerat i handelsregistret så behöver företaget skicka in en anmälan om dessa där aktiebolaget anger vilka parallellfirmor som ska anges i avtalet. Beroende på vilken typ av bolag eller företag man har så gäller lite olika regler.