Ditt företag hamnar i passiv näringsverksamhet när du inte arbetar mer än 500-600 timmar under året. Om företaget däremot enbart drivs av näringsidkaren kan det anses som aktivt även om man understiger lägsta gränsen. Detta har betydelse för hur du ska betala in skatt och egenavgifter.

  • Arbete mindre än 500-600 timmar om året räknas som passivt företagande
  • Skogsbruk räknas inte in som passiv näringsverksamhet oavsett antalet arbetade timmar
  • Passiv näringsverksamhet kan innebära krav på att betala en särskild löneskatt
  • Inkomster från passiv näringsverksamhet är inte pensionsgrundande
  • Egenavgift på 28,97 % av resultatet skall erläggas
  • Grundavdrag och jobbskatteavdrag kan inte utnyttjas mot inkomst från passiv näringsverksamhet.
  • Avdrag för pensionspremier medges inte för passiv näringsverksamhet

När är det vanligt med passivt företagande?

Passiv näringsverksamhetOfta tar det ett tag, efter det att en företagare registrerat en firma, innan verksamheten är igång på allvar. Det kan t.ex.handla om att få ordning på alla produktionsförutsättningar. Där blir ofta första året man är företagare passivt, medan man väntar på att alla pusselbitar ska falla på plats.

En företagare som får en anställning, även om det bara handlar om en längre projektanställning, kan låta sitt företag vila och kanske ha det som sidosyssla eller i beredskap ifall anställningen skulle komma att avslutas. Det är en typ av passivt företagande där man går över till att uppbära lön istället för att fakturera.

En syssla vid sidan av

För många företagare är näringsverksamheten av passivt slag år efter år. Det är helt enkelt en syssla som bedrivs vid sidan av till exempel ett vanligt jobb, studier eller något man kan göra som pensionär när man inte riktigt har ork att jobba mer än några timmar i veckan.

Tar man en ekonomisk risk i och med sitt företagande är det en stor trygghet att göra det i form av en sidosyssla. Många som bedriver en hobby på ett sätt som genererar pengar gör det i form av passiv näringsverksamhet då den inte har samma lönsamhetskrav som något man gör på heltid.