Vad menas med pensionsgrundande inkomst?

Den pensionsgrundande inkomsten är en persons inkomst minus de 7% som går till den allmänna pensionsavgiften. Inkomsten behöver inte bara avse den lön som betalas ut av arbetsgivaren till en anställd. Den kan även grunda sig på inkomst från föräldrapenning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, aktivitetsersättning samt inkomst från egen näringsverksamhet m.m.
För att inkomsten emellertid ska vara pensionsgrundande, måste den falla inom vissa ramar. Om inkomsten hamnar över 8,07 inkomstbasbelopp, vilket under 2019 blir 64 400 kronor, är den inte pensionsgrundande. Det är alltid Skatteverket som beslutar om pensionsgrundande inkomst på samma sätt som den slutgiltiga skatten, och meddelar sedan uppgifterna till Pensionsmyndigheten.

Hur företagare ska tänka angående den pensionsgrundande inkomsten

En anställd som har fått inkomster från utlandet men omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet, kommer att få sin PGI bestämd genom kontrolluppgifterna av arbetsgivaren. Det är därför av stor vikt att arbetsgivaren inte slarvar med detta, trots att den anställde inte betalar skatt i Sverige.
All form av inkomst som listas i artikeln är pensionsgrundande och gäller även för personer som är över 65 år. Är en anställd född före 1938 ska dock inte inkomsten vara pensionsgrundande. Det är också viktigt att veta att arvoden som delats ut från styrelser, föreningar, nämnder osv, om personen är ledamot, också utgör pensionsgrundande inkomster.
  • Pensionsgrundande inkomst beräknas på alla former av inkomster som lön, ersättningar vid arbetslöshet, aktivitet, sjukdom samt arvoden och inkomst från egen näringsverksamhet
  • Det är Skatteverket som avgör den pensionsgrundande inkomsten genom att utgå från inkomstdeklarationens siffror och uppgifter
  • Pensionsgrundande inkomst gäller för inkomster som inte överstiger 8,07 av inkomstbasbelopp när avdraget för allmänna pensionsavgiften är gjort

När är inkomsten inte pensionsgrundande?

Om en anställd är född innan 1938 beräknas ingen PGI utifrån inkomsten. PGI beräknas inte heller om en persons inkomst understiger 1000 kronor från samma utbetalare. Den grundar sig heller inte på kostnadsersättningar som ges till den anställde av arbetsgivaren. Idrottsinkomster från förening som är lägre än halva prisbasbeloppet, gäller inte heller.

Finns det andra inkomster som inte är pensionsgrundande?

Ja, ekonomiskt bidrag från Socialtjänsten, dvs socialbidrag är inte pensionsgrundande. Privata pensionsförsäkringars inkomster samt annan, allmän och privat pension, är inte pensionsgrundande. Inte heller kapitalinkomster i form av räntor och aktievinster samt utdelningar. Samma sak gäller för inkomster på försäljning av bostäder och andra fastigheter.

Hur sätts PGI om en anställd arbetar tillfälligt utomlands?

Om en svensk arbetsgivare har en anställd som tillfälligt åker iväg i högst 24 månader för att arbeta utomlands, kan denne fortfarande få en pensionsgrundnande inkomst. Efter denna period är PGI ogiltig i Sverige, eftersom det bara är inkomst härifrån som PGI grundar sig på.

Finns det ett inkomsttak för PGI?

Ja, det nuvarande inkomsttaket baseras på 8,07 inkomstbasbelopp, eftersom pensionsgrundande inkomst beräknas när det redan skett ett avdrag för den allmänna pensionsavgiften. Räknar man inte så utan använder den officiella siffran, är inkomsttaket 7,5 inkomstbasbelopp. Den högsta månadsinkomsten man kan ha för PGI år 2019, är 43 309 kronor.

Vad är ett inkomstbasbelopp?

Under 2018 var inkomstbasbeloppet på 62 500 kronor men justerades nyligen för 2019 av regeringen till att istället uppgå till 64 400 kronor. Detta belopp används för att fastställa den högsta möjliga PGI samt visa på inkomstutvecklingen i vårt land. Inkomsttaket beräknas genom att multiplicera beloppet med 7,5 eller 8,07 (pga allmänna pensionsavdraget).