En periodiseringsfond är ett sätt för ett företag att jämna ut resultatet under konjunktursvängningar. Man minskar då företagets skattemässiga resultat de åren då de går med vinst. Man avsätter en del av vinsten till en periodiseringsfond. Detta kan sparas i fonden i högst ett år.

Detta betyder även att om det har gått dåligt ett år kan man plocka ur sparad vinst ur periodiseringsfonden. Förstå då kommer man behöva skatta för denna vinst. Om företaget inte skulle gå med något plusresultat över dessa sex år behöver man inte betala någon skatt på det man har gjort avdrag på.

Man kan avsätta högst 25 % av den skattemässigt beräknade inkomsten från bolaget (aktiebolag och handelsbolag) eller högst 30 % om det handlar om en enskild näringsidkare. Det gäller dock att man gör avsättningen med anledning av specifika anledningar för annars blir det inte lönsamt framåt i tiden. Periodiseringsfond

  • Är att avsätta en del av inkomst från företag i en fond
  • Högst 25 % från inkomsten i ett aktiebolag och handelsbolag får sättas i fonden per år
  • Högst 30 % från inkomsten i en enskild firma får sättas i fonden per år
  • Det avsatta får enbart finnas i fonden upp till sex år
  • När det kommer till att ta ut avdraget igen kommer beskattning att ske
  • Först in-först ut principen gäller när det kommer till att ta ut avdrag från periodiseringsfonden.
  • Juridiska personer beskattas för en schablonränta för det insatta beloppet

Fördelar med periodiseringsfond

Den avsatta summan i en periodiseringsfond kan lösas upp i ett framtida scenario med ett underskott. Det är också en fördel om skattekrediten ger en avkastning som överstiger statslåneräntan 30 november året före samtidigt som bolaget har överskottslikviditet. Eller om bolaget tror på en framtida sänkning av bolagsskatten.

Om ett företag har svårt att få lån eller krediter kan det vara till en fördel att avsätta en del i periodiseringsfonden som ett sätt att ha framtida finansieringsmöjligheter. Det kan också jämna upp en nedtrappning av ett företags verksamhet, exempelvis inför pensionering så att lönen är densamma trots lägre omsättning.

Det är också rekommenderat att återföra beloppet från periodiseringsfonden tillbaka in i företaget igen under ett år då företaget går med ett underskott. När delar eller hela beloppet då återförs från periodiseringsfonden kommer ingen skatt att dras av så länge det är ett belopp som täcker underskottet.

Att tänka på innan avsättning

Det är inte i alla falls om en avsättning till en periodiseringsfond slutligen blir lönsam. Bäst är om man beräknar och gör en planering inför en eventuell avsättning till en periodiseringsfond. Viktigt är att komma ihåg att det kommer att dras av ett belopp som motsvarar en schablonränta för det året.

Schablonräntan räknas ut genom att man multiplicerar det belopp som har avsatts till periodiseringsfonden under ett räkenskapsår med 72 % av statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. En insättning för en periodiseringsfond gäller för högst sex år per avsättning. Man dock ta ut tidigare om man vill.

Att avsätta till periodiseringsfonden handlar i bästa fall om minskad skatt och i sämsta fall att man får beskatta senare i framtiden. Om du har en revisor som sköter ditt företags skattedeklaration är det bäst att i förhand komma överens om en avsättning till periodiseringsfonden ska ske eller inte.