En periodisk sammanställning är en rapport som visar värdet av försäljning till köpare i andra EU-länder, som ska lämnas till Skatteverket av företagare som säljer varor momsfritt inom EU. Sammanställningen ska lämnas vid vissa bestämda datum under alla perioder då försäljning till köpare i ett annat EU-land skett.

Olika regler och datum för inlämning av sammanställningen gäller vid försäljning av varor och tjänster, samt även vid rapportering per post eller elektroniskt. Det är viktigt att kontrollera vad som gäller för det egna företaget eftersom en försenad eller utebliven periodisk sammanställning kan leda till förseningsavgift.

Värdet av de varor eller tjänster som sålts ska framgå i svenska kronor i sammanställningen, och varje köpare ska bara förekomma en gång per sammanställning. Upprepad försäljning till samma köpare ska summeras på samma rad. Uppgifterna skickas in en gång per månad eller en gång per kvartal.

  • En periodisk sammanställning skickas på blankett till Skatteverket
  • Sammanställningen visar värdet av den försäljning som gjorts till andra EU-länder
  • Både försäljning av varor och tjänster rapporteras i periodisk sammanställning
  • Periodisk sammanställning ska endast lämnas in när försäljning till annat EU-land förekommit
  • Sammanställningen ska lämnas in i tid – annars kan avgift utgå
  • Beloppen på den periodiska sammanställningen ska anges i svenska kronor
  • En periodisk sammanställning kan skickas in elektroniskt

Vad är en periodisk sammanställning

Periodisk sammanställningMomsregistrerade företag som säljer varor och vissa typer av tjänster till företag i ett annat EU-land behöver inte ta ut moms. Momsen betalas i stället av köparen, i dennes land. Som säljare måste företagaren dock lämna uppgifter om försäljningen till Skatteverket, även om ingen moms ska betalas för transaktionen. Uppgifterna lämnas i en periodisk sammanställning.

En periodisk sammanställning kan skickas till Skatteverket via post eller elektroniskt i Skatteverkets e-tjänst. För företagare som ska lämna in uppgifter varje månad ska uppgifterna komma in senast den 25:e i månaden efter att försäljningen ägde rum. Om uppgifterna lämnas på papper gäller dock den 20:e. De företag som säljer varor ska rapportera varje månad.

Periodisk sammanställning kan även lämnas en gång per kvartal. Detta görs av företag som endast säljer tjänster. Det datum som gäller vid rapportering kvartalsvis är den 25:e i den första månaden i kvartalet efter att försäljningen ägde rum. Även här gäller den 20:e som sista datum om uppgifterna rapporteras på pappersblankett.

Viktigt att tänka på vid periodisk sammanställning

Företag som säljer både varor och tjänster till andra EU-länder måste lämna sin periodiska sammanställning varje månad, och inte kvartalsvis. Företagaren ansvarar själv för att lämna in uppgifterna under de perioder försäljning sker momsfritt till andra EU-länder, och ska inte vänta på att Skatteverket skickar ut blankett.

Det är värt att notera att datumen för inlämning av periodisk sammanställning skiljer sig från datumen för momsdeklaration. Försenad rapportering av uppgifter kan ge förseningsavgift! Om man däremot skulle ha rapporterat in felaktiga uppgifter går detta att ändra i efterhand, genom att skicka in rättade uppgifter för den aktuella perioden.

Ingen periodisk sammanställning ska lämnas om inga varor eller tjänster har sålts, utan endast då det har förekommit försäljning. I sammanställningen ska värdet av de varor som sålts momsfritt till köpare i andra EU-länder framgå, i svenska kronor. Varje köpare ska bara anges en gång per sammanställning, med en summering av det som sålts.