Plan för återgång I arbete

Det är försäkringskassan som har ansvar för att skriva en plan för återgång i arbete (det kallades innan för rehabiliteringsplan). Denna plan ska, om det är möjligt, upprättas i samarbete med den det berör, det vill säga den som är anställd. De aktörer, som har något att säga till om detta, ska gärna medverka.

  • Tidigare rehabiltieringsplan heter nu plan för återgång i arbete
  • Processen fram till rehabiliteringsplanen kallas för rehabiliteringskedjan
  • Under sjukskrivning ska arbetsgivaren bedöma olika saker
  • Arbetsgivare kan behöva skriva ett intyg om den anställde
  • Plan för återgång i arbete ska skrivas av försäkringskassa
  • Planen ska innehålla hur lång tid det ska ta, vem som är ansvarig
  • Försäkringskassan har information om vad som gäller

Vilka ytterligare ska medverka?

Det är önskvärt att den som är arbetsgivare är med i denna plan för återgång i arbete. Även behandlare läkare ska vara med i arbetet. Det kan hända att medarbetaren även vill ha med en facklig representant, kurator eller annan aktör, och då ska detta vara tillåtet.

Det är Försäkringskassan som ska ta fram planen för återgång i arbete. Den sjukskrivne är alltid med i processen. Planen ska ge en sammanfattning över behövliga insatser och åtgärder för att den sjukskrivne ska få tillbaka sin förmåga att arbeta. Planen ska vara aktuell och utvärderas under sjukdomstiden.

Vad planen ska innehålla

Planen ska innehålla de åtgärder som är planerade, vem som är den ansvarige, och hur åtgärderna ska finansieras. Den sjukskrivne ska bedömas utifrån ålder, boende, utbildning, tidigare arbeten och mycket annat. För den som är anställd gäller reglerna för rehabiliteringskedjan i helhet. Egna företagare är med i samma kedja de första 180 dagana.

Det är försäkringskassan som samordnar allt som har med plan för återgång i arbete. Medarbetande aktörer har sina respektive ansvarsområden så att det fungerar i helhet. Arbetsgivaren har en hel del ansvar i planeringen och ska uttala sig eller formulera sig i skrift kring många av dessa frågor.