Plusgiro är en typ av betalningstjänst som ägs av storbanken Nordea. En annan stor likartad betalningstjänst är Bankgiro, som ägs av Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank, Swedbank, Länsförsäkringar Bank och Skandia. Båda systemen används på likartade sätt och för liknande syften, nämligen att kunna överföra pengar mellan olika gireringskonton, utan att behöva använda sina bankkonton. Överföringar via giro är snabbare och smidigare än traditionella banköverföringar och pengatransaktionen genomförs på under 24 timmar, medan en vanlig banköverföring normalt tar mellan 2 till 3 bankdagar. De flesta plusgiroöverföringar sker inom Sverige, men Plusgiro kan med fördel även användas till utlandsbetalningar. Som innehavare av ett plusgirokonto har man också full koll på alla transaktioner till och från kontot via sin internet- eller mobilbank. Tidigare kunde både privatpersoner och företag vara innehavare av ett plusgirokonto, men sedan 2015 är tjänsten endast tillgänglig för företag och enskilda företagare.

Plusgirots historia i Sverige

Plusgirots historia går tillbaka ända till 1925 då dåvarande Postgirot startades som en del i Postsparbanken. Syftet var att tillgodose samhällets behov av effektivare och framför allt kontantlös betalningsförmedling. Man hade andra europeiska länder som förebild. 1938 öppnade man det 100 000:e postgirokontot och 1962 togs den första datorn, från IBM, i drift. Sedan 1990 har Postgirot rättigheter att förse företag med betalningskredit och att fritt sätta räntan på postgirokontona. Under 1990-talet var Postgirot delaktiga när Eurogiro infördes inom EU och så småningom ombildades man till Postgirot Bank.
Plusgiro
Samma årtionde blev betalningar via Internet möjliga genom tjänsterna eFaktura, ePostgiro samt Postgirot Purchasing Card, vilket helt revolutionerade marknaden för betaltjänster. 2002 slogs Postgirot Bank AB samman med Nordea Bank AB och 3 år senare skedde namnbytet till Plusgirot. Förutom de vanliga girokontona finns även de så kallade 90-kontona, vilka är en speciell typ av plusgirokonton med insamlingsverksamhet för välgörenhet som huvudsyfte. Dessa konton tilldelas endast ideella organisationer efter speciella kriterier och kontroller av Stiftelsen för insamlingskontroll, SIK, som står för uppsikten.

Hur fungerar ett plusgirokonto?

Att enkelt kunna sköta samtliga former av bankärenden via internet är idag ett måste. Att använda ett girokonto är det smidigaste sättet för ett företag att snabbt kunna överföra pengar, antingen till andra företag eller inom den egna organisationen. Man har koll på att transaktionen är genomförd, att mottagaren fått rätt betalsumma samt vid vilken tidpunkt överföringen gjordes. Gireringsmetoden är också det absolut vanligaste betalsättet för alla typer av OCR- satta fakturabetalningar från privatpersoner till företag, vare sig det gäller varor eller tjänster som hyror, räkningar osv.

Man ansöker om ett plusgirokonto på Nordeas hemsida för företagstjänster. Kontot är själva grunden i deras erbjudande till företagskunder, det så kallade Företagspaketet. Ett plusgirokonto fungerar både för nationella och internationella transaktioner och innehåller även en betalningsadress för plusgirobetalningar inom Sverige, i svenska kronor. Som plusgirokund har man tillgång till Nordeas internet- och mobilbank. Till kontot går det även att koppla ett betalkort eller ett företagskort. För dessa tjänster betalar man en årsavgift och för de olika tjänsterna finns en prislista. Som privatperson är det kostnadsfritt att genomföra en betalning till ett plusgirokonto.