Preliminärskatt är den skatt som man betalar under taxeringsåret. När man avslutat året kan man räkna ut vad den riktiga skatten hamnade på och därmed få veta om man får tillbaka pengar eller om man måste betala in mer pengar. Skatt är en skyldighet alla har att betala gentemot staten så att denna kan fortsätta utveckla och investera i vårt samhälle och hela vår nation, det vill säga att finansiera den offentliga sektorn. Det är Skatteverket som räknar på den preliminära skatten och är därför inget som man behöver fundera över om man är förvärvsarbetare. De kommer då ha alla dina uppgifter om lön och antal arbetstimmar i sitt system och sätter ut korrekt skattesats för just dig. Sedan dras detta innan lönen hamnar på ditt konto varje månad.

Hur räknar man ut den preliminära skatten?

PreliminärskattFörst måste man göra en uppskattning av hur mycket företaget, eller en själv som privatperson, kommer tjäna under det kommande året. Det finns ingen anledning att man själv sätter sig och gör detta utan det är något som Skatteverket tar hand om helt och hållet. Skatteverket, som är en svensk myndighet och ansvarig för att alla betalar skatt, räknar ut hur mycket som ska betalas och debiteras utav arbetsgivaren. Om man är förvärvsarbetare med A-skattesedel är det arbetsgivaren som gör hela jobbet.

Arbetsgivaren måste då räkna ut hela årslönen, inklusive allt som semester och liknande, för att sedan dra av lämplig skatt en gång varje månad. Man tar då alltså alltid en tolftedel av den beräknade skatten per år och drar av innan man sätter över lönen. Om man som privatperson kan göra avdrag på skatten så ska det här göras i samband med deklarationen, och det sker mellan januari och 2 maj. Det finns flera olika avdrag man kan göra beroende var man har haft för aktiviteter under det gångna året.

Vilka är de vanligaste skatteavdragen?

Skatteavdrag gör arbetsgivaren när denna betalar ut kontant lön till en arbetare som har A-skattesedel. Detta avdraget utgör också en del av den preliminära skatten. Man kan göra avdrag för flera olika saker som investeringar, renoveringar och så vidare. De vanligaste avdragen är att man ansöker om skatteavdrag för pensionssparande, reseavdrag och dubbel bosättning. Detta måste man göra i god tid för att slippa extra kostnader som dröjsmålsränta och liknande. Dessutom finns det många avdrag som de flesta missar när det är dags att deklarera.

Ett av de vanligaste misstagen privatpersoner gör när det är dags att deklarera är att dra av kostnadsersättningar från arbetsgivaren. Detta är något som man kan tjäna tusenlappar på. Preliminärskatten är när den är betald de sammanlagda skatten, men den kan vara fel. Det är därför man godkänner eller ändrar i sin deklaration och där kan man se den slutgiltiga skatten. Då vet man om man har betalat in för mycket eller om man har betalat in för lite. Har man betalat in för mycket så får man tillbaka överskottet, och vice versa.