När du bildar ett företag är det flera saker att fatta beslut om. Inte bara om du ska starta en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag. Du behöver dessutom veta skillnaden mellan ett privat aktiebolag och ett publikt sådant bolag. Skillnaden ligger i investering, rättigheter och skyldigheter. Privat aktiebolag

  • I ett privat aktiebolag är investeringen 50 000 kronor för bildandet
  • Ett privat aktiebolag har inte rätt att erbjuda allmänheten aktier i företaget
  • Ett privat aktiebolag har rätt att vända sig till en grupp investerare
  • Du får ha maximalt 200 personer som köper en aktie i ditt privata aktieföretag
  • Till skillnad från publika aktiebolag behöver årsstämman inte annonseras i exempelvis tidningar
  • De flesta av Sveriges över 340 000 aktieföretag är privata
  • Ett aktieföretag kan delas in ytterligare i avstämnings- samt kupongbolag

Frågor att ställa

Om du väljer ett privat eller publikt aktiebolag beror på flera saker. Dels hur mycket som du kan investera, om du vill att företaget ska noteras på börsen och om planen är att sälja till mer än 200 stycken privata investerare. För ett mindre aktiebolag räcker ett privat sådant.

Om du redan vid start planerar att din företag ska tecknas på börsen inom en snart framtid och dessutom vill kunna erbjuda allmänheten att investera i företaget, bör du inte välja ett privat aktiebolag. Då har du inte denna rättighet och möjlighet. Att ombilda ett bolag går men kan vara omständigt.

Skillnader i medlemsantal

Det är också skillnader i medlemsantal i styrelsen mellan ett privat och ett publikt aktiebolag. För ett privat bolag ska styrelsen bestå av minst tre ledamöter om gruppen inte har en suppleant. Då räcker det med en ledamot och en suppleant för att få bilda en styrelse.

Som privat aktiebolag behöver du inte heller en extern revisor vilket en publik måste ha. Däremot måste du kalla till bolagsstämma och den kallelsen ska skickas ut till alla medlemmar i styrelsen omkring fyra till sex veckor innan stämman. Hur den skickas ut regleras i bolagsordningen.