Vad menas med Provision?

Provision innebär en rörlig ersättning utöver lönen som baseras på hur mycket den anställde har åstadkommit. Om denne säljer mycket utökas lönen med provision, alternativt den anställde erhåller enbart provision, som baseras på det belopp som han/hon har lyckats sälja för eller på antalet nya kunder som kommit till under en viss period.
Provision är en individuell och rörlig lön, vars regler framkommer i anställningsavtalet. De flesta säljare brukar ha en fast grundlön och får provision utöver denna. Dock finns det även säljare som enbart lever på provision utan någon annan lönebas. Då gäller det således att sälja rejält för att gynnas ekonomiskt.

Så sätts provisionslönen

Den vanligaste branschen där provision förekommer är försäljningsbranschen, vilket är normalt med tanke på att ju mer en anställd lyckas sälja, desto mer tjänar företaget. Som kompensation för det goda arbetet sätts alltså en provision. Denna kan baseras på antal sålda enheter, antal nya kunder och dylikt, eller utgör en procentuell andel av omsättningen.
Den tid som provisionslönen baseras på kan variera, men eftersom de flesta anställda får betalt månadsvis, utgörs ofta gränsen av en månad och hur mycket den anställde presterat under den tiden. En del företag ger även en bonus i slutet på året om den anställde har varit exceptionellt duktig med att sälja varor eller hitta nya kunder.
  • Provision är en rörlig ersättning som lön eller ett tillägg utöver den fasat grundlönen och då baseras den på den anställdes individuella prestationer
  • Provision baseras vanligen på antalet sålda produkter, antalet nya, ”infångade” kunder eller annat som kommuniceras i anställningsavtalet
  • Den bransch där provision är vanligast är inom försäljningsbranschen men brukar också finnas i mäklarbranschen

Vilka är fördelarna med provision?

Vissa tycker om att arbeta för provision medan andra tycker att det känns stressigt. Fördelen med provision är att man som anställd boostas av att få mer pengar ju mer man arbetar. Provision blir för den anställde en morot för att höja sina prestationer, vilket kan gynna både ens lön och självförtroende.

Vilka är nackdelarna med provision?

Som mycket annat innebär inte heller provision enbart guld och gröna skogar. Som anställd med provision får man ständigt lita till sin egen förmåga och kompetens att sälja varor eller hitta nya kunder. Detta kan lätt vara till ett stressfyllt moment och kan bli svårt att göra när det är lågkonjunktur.

Måste man vara fast anställd för att få provision?

Nej, många företag anlitar utomstående uppdragstagare som arbetar under en viss period. Detta är vanligt om man behöver spetskompetens eller vill utöka tillfälligt sin försäljning men inte har tillräckligt många säljare tillgängliga. Provisionen baseras då i form av en procentandel på den omsättning som dras in.

Vilka är rättigheterna för någon som går på provision?

Provisionslönen är både sjuklönegrundande samt pensionsgrundande. Den räknas även som en rörlig semesterlönegrundande ersättning och ska betalas till den anställde i helhet under året, det vill säga kan inte sparas till följande år. Alla rättigheter och skyldigheter för en provisionstagare måste framkomma klart och tydligt i anställningsavtalet.

Vad är garantiprovision?

Garantiprovision gäller en viss tid, exempelvis när en säljare är ny på ett företag och behöver tid att sätta sig in i arbetet. Summan som utgör garantiprovisionen är en procentandel som beräknas på totallönen, dvs fast lön och provision, ofta runt 75%. Normalt är garantiprovision främst för säljare vars huvudsakliga lönedel utgörs av provision.