Ett företag som erbjuder aktier på den aktiva marknaden, är ett publikt aktiebolag (AB). Om ett företag är ett publikt aktiebolag, så ger det företaget en bra möjlighet till att uppmärksamma omvärlden om deras chanser till att köpa eller teckna aktier i företaget. Endast publika aktiebolag får handla med aktier på svenska eller utländska börser.

Publikt aktiebolag

  • Det finns två typer av aktiebolag i Sverige, privata och publika.
  • Ett aktiekapital på minst 500 000 kr krävs för ett publikt aktiebolag.
  • Ett företag har ”publ” efter företagsnamnet om bolaget är publikt.
  • Alltid viktigt med drivande och kompetenta styrelsemedlemmar, oavsett företagets storlek.
  • En VD måste utses i publika aktiebolag men inte i privata.
  • Publika aktiebolag får skaffa kapital från allmänheten.
  • Det är Bolagsverket registrerar om aktiebolaget är privat eller publikt.

Regler för styrelse och verkställande direktör

Det finns några speciella regler för verkställande direktör, revisor och styrelse. Några exempel är att; – det ska vara minst tre styrelseledamöter i styrelsen. – det måste alltid finnas en verkställande direktör och en revisor. – mer än hälften av ledamöterna ska utses av bolagsstämman i publika aktiebolag.

Enligt aktiebolagslagen så ska alla aktiebolag ha en styrelse (minst tre för publikt AB). Det är företagets storlek som påverkar styrelsens roll. För många företag så är det styrelsen som tar bolaget uppåt och med vinst, medans för små företag så har styrelsen oftast bara som ändamål att uppfylla lagens krav.

Skillnader mellan ett publikt och privat aktiebolag

Ett privat aktiebolag får inte annonsera eller erbjuda sina aktier till försäljning, så som ett publikt AB får. Det räcker med ett aktiekapital på minst 50 000 kr för ett privat AB, medans det är ett krav på minst 500 000 kr för ett publikt aktiebolag.

Styrelsen i ett privat aktiebolag måste bestå av minst en ledamot och en suppleant, medans ett publikt aktiebolag måste ha minst tre styrelseledamöter. För det publika aktiebolaget så är det också obligatoriskt med en revisor och för det privata aktiebolaget så är det frivilligt med att ha en revisor.