En räkenskapsperiod avser ett företags bokföring under en viss period och ska omfatta hela företagets redovisning under perioden. Denna period ska beslutas antingen i samband med att bolaget bildas eller inom bolagsordningen. Om man önskar ändra sin räkenskapsperiod så är det bolagsstämman som beslutar om detta.

Räkenskapsperiod

  • Räkenskapsperiod avser ett företags bokföring under en viss period och ska omfatta hela företagets redovisning.
  • Denna period ska beslutas antingen i samband med att bolaget bildas eller inom bolagsordningen.
  • Om man önskar ändra sin räkenskapsperiod så är det bolagsstämman som beslutar om detta.
  • Vid ändring så ska en ansökan skickas in till Bolagsverket.
  • Det är inte längre obligatoriskt att ta in bestämmelser om räkenskapsperiod i bolagsordningen.
  • Ett aktiebolags normala räkenskapsperiod är på 12 månader.
  • En räkenskapsperiod får maximalt vara 18 månader lång.

Att ändra räkenskapsperiod

Om man önskar ändra sin räkenskapsperiod så är det bolagsstämman inom företaget som beslutar om detta, sedan skickar man in sin ändring till handelsregistret som i sin tur sedan registrerar ändringen. Den nya perioden träder därefter i kraft så snart som ändringen har blivit registrerad.

Normalt sett så är en räkenskapsperiod i regel 12 månader, som ett kalenderår. Om man väljer att ändra på räkenskapsperioden så kan den avvika från den normala tidsperioden på 12 månader och vara både längre och kortare. En räkenskapsperiod kan som högst vara upp till 18 månader.

Anmälan om ändring av räkenskapsår

När man ska göra en förändring av företagets räkenskapsperiod, så måste detta anmälas till Skatteförvaltningen minst 2 månader före den räkenskapsperiod som man redan har för stunden löper ut. Detta kan man göra både via E-anmälan eller via blankett och sedan skicka in till Skatteförvaltningen.

När man sedan har fått sin ändring registrerad i handelsregistret så träder den nya perioden i kraft. Om det är så att företaget av någon anledning vill förlänga sin räkenskapsperiod, så behöver en ändringsanmälan skickas in i så god tid som möjligt för att ändringen ska hinna registreras innan den gällande räkenskapsperioden har löpt ut.