Att rätta en verifikation är viktigt, men kan inte göras på samma sätt i alla fall. Det gäller att ta hänsyn till kontexten och bokföringsmetoden.

Alla kan göra fel och detta gäller även bokföring. Eftersom bokföringen ska göras på ett så korrekt sätt som möjligt, är det viktigt att korrigera de bokföringsposter (verifikationer) som man vet har utförts felaktigt. Detta görs på olika sätt, beroende på den metod man använder för att arbeta med bokföringen.

En verifikation är den post som bokförts och kan gälla allt från bokföring av försäljning till löneutbetalning och redovisning av moms. I bokföringen måste verifikationen spegla den transaktion som utförts, så att allt stämmer när det blir dags att göra bokslut. Som nämnts ovan kan dock en felaktig verifikation rättas på olika sätt.

När är detta relevant för dig som företagare?

Att kunna rätta verifikationer är i allra högsta grad relevant för företagaren, eftersom bokföringen är något som måste utföras. Det är dessutom lätt att göra fel, särskilt i de fall där man är lite ovan vid bokföring och tänkt utföra den på egen hand.

Idag är det många företagare som gör sin egen löpande bokföring, något som är relativt smidigt med hjälp av webbaserade lösningar. En så kallad e-bokföringstjänst låter dig klicka på en redan utförd verifikation och sedan ange nya värden. Det här sparas sedan som en helt ny verifikation, för att det ska gå lätt att följa.

Rätta verifikation

Frågor och svar om att rätta verifikationer

 • Är det verkligen så viktigt att rätta en felaktig verifikation?
  Ja, det är det absolut. Eftersom bokföringen enligt lag ska stämma, bör allting vara så korrekt som det bara är möjligt. Dessutom underlättar en korrekt utförd bokföring revisorns arbete inför bokslutet – samt förstås för dig själv, som lättare kan följa rörelsens resultat.
 • Syns det att en verifikation har blivit ändrad?
  Ja, det gör det. När du rättar en verifikation finns den tidigare verifikationen kvar för att man lätt och smidigt ska kunna följa bokföringen. Den nya verifikationen som skapas innehåller den rättning du utfört. Allt för att skänka så mycket klarhet som möjligt.
 • Hur rättar jag en felaktigt utförd verifikation?
  Det här ser lite olika ut beroende på vilken metod du använder, men hos de flesta system kan man enkelt klicka på den verifikation som ska ändras och välja korrigering. När rättningen är utförd sparas den precis som vilken utförd bokföringspost som helst.
 • Behöver jag meddela revisor om ändrad verifikation?
  Nej, som regel inte. Eftersom revisorn ska ha tillgång till att se din löpande bokföring, ser han eller hon vad som gjorts. Detta innebär samtidigt att din revisor kan upptäcka om det blivit något fel, samt ge förslag på åtgärd – exempelvis om du gjort en felaktig korrigering.
 • Skiljer sig rättningen åt mellan olika system?
  Ja, eftersom alla typer av system är olika kan tillvägagångssättet variera en del. Principen är dock densamma överallt, så trots att det finns vissa skillnader ska det snabbt gå att upptäcka hur rättningen ska utföras. Fråga annars supporten om det är något oklart.

Rätta verifikation i Fortnox

Rätta verifikation - Sammanfattning

 • Som företagare är det viktigt att upprätta en korrekt bokföring, eftersom det utgör ett underlag inför kommande bokslut.
 • Felaktiga verifikationer kan med relativ lätthet ändras, och utförs på olika sätt beroende på vilken lösning som används.
 • Rättningar utförs antingen i en bokföringsprogramvara som finns installerad på datorn, eller via en e-bokföringstjänst som körs via en webbläsare.