Vad gör en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult arbetar med redovisning i företag, dvs bokföring, bokslut, deklarationer, ekonomiska rapporter osv. En redovisningskonsult kan ha ett eget företag eller arbeta som anställd på en redovisningsbyrå. De flesta mindre företag med endast en eller några få anställda brukar anlita en redovisningskonsult istället för att anställa en redovisningsekonom på heltid.
Redovisningskonsult är inte någon skyddad titel utan vem som helst kan kalla sig för det. Därför är det viktigt att kolla upp vilken erfarenhet och utbildning som en redovisningskonsult har innan du anlitar honom eller henne. Många redovisningskonsulter väljer att gå utbildningar genom Srf-konsulterna (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och på så sätt få titeln auktoriserad redovisningskonsult.

Redovisning krävs i alla företag

De flesta mindre och även många medelstora företag väljer att anlita en redovisningskonsult för att sköta redovisningen. Eftersom alla företag enligt lag måste ha en välskött redovisning så är det en kostnad som inte går att välja bort. Du kan även anställa en redovisningsekonom om företagets redovisning är mer omfattande.
En redovisningskonsult kan sköta ett företags hela redovisning, dvs all kundfakturering, hantering av leverantörsfakturor, löpande bokföring, bokslut, deklarationer, årsredovisningar och övrig ekonomisk rapportering. Normalt sett är det främst de mer avancerade delarna, dvs svårare bokföring, bokslut och moms som redovisningskonsulter brukar sköta. Ofta brukar en ekonomiassistent eller administratör kunna sköta enklare kundfakturering och hantering av leverantörsfakturor.
  • En redovisningskonsult sköter redovisningen i olika företag och har antingen ett eget företag eller är anställd på en redovisningsbyrå.
  • Mindre och medelstora företag brukar anlita en redovisningskonsult för att sköta redovisningen.
  • En redovisningskonsult brukar ofta anlitas för bokslut, moms och de mer avancerade delarna av redovisningen medan många företag sköter kundfakturering och leverantörsfakturor på egen hand.

Varför ska man anlita en redovisningskonsult?

De flesta mindre företag har inte tillräckligt stor verksamhet för att det ska löna sig att anställa en redovisningsekonom på heltid. Därför är det mer lönsamt att anlita en redovisningskonsult som sköter bokslutsarbete och t.ex. momsdeklarationer och årsredovisningar. Redovisningskonsulten kan också hjälpa till med att göra t.ex. en budget.

Hur hittar jag en bra redovisningskonsult?

Eftersom vem som helst kan kalla sig för redovisningskonsult så är det viktigt att se till att redovisningskonsulten du ska anlita har bra erfarenhet och rätt utbildning. Du kan t ex fråga runt i din bekantskapskrets samt även söka efter auktoriserade redovisningskonsulter på Sfr-konsulternas webbplats (srfkonsult.se).

Vilka krav ställs på en auktoriserad redovisningskonsult?

För att kunna bli auktoriserad redovisningskonsult hos Sfr-konsulterna så ställs följande krav:

  • Genomgått vissa specificerade utbildningar inom företagsekonomi.
  • Tre års erfarenhet av att arbeta praktiskt med redovisning och att under dessa tre år ha haft ansvar för externa kunder.
  • Avlagt en auktorisationsexamen.
  • Löpande utbildning om 60 timmar per år.

Vad är skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult?

Skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult är att en redovisningskonsult hjälper till med att strukturera redovisningen och ta fram ett underlag för bokslut och ofta även en årsredovisning. En revisor däremot kontrollerar underlaget som redovisningskonsulten tagit fram och ser till att det följer lagstiftningen.

Måste alla företag ha en redovisningskonsult?

Nej, det finns inte något krav på att ett företag måste ha en redovisningskonsult eller en anställd redovisningsekonom som sköter redovisningen i företaget. Om du själv eller någon annan anställd i företaget har tillräckliga kunskaper inom redovisningens område så går det bra att hantera både den löpande bokföringen och bokslutet själv.