Registreringsbevis

Ett registreringsbevis är ett dokument, utfärdat av Bolagsverket, där specifika uppgifter om ett företag finns angivna. Som företagare kan du behöva visa upp ett registreringsbevis för att få ett banklån eller för att få hyra lokaler.

Registreringsbeviset är ett säkrat dokument i elektronisk eller utskriven form. Exempelvis står det:

  • vad företaget gör, alltså vilken verksamhet som utförs av bolaget,
  • bolagets namn och adress,
  • Om bolaget är privat eller publikt,
  • Datum som bolaget registrerades,
  • Antal aktier i bolaget, samt bolagets aktiekapital,  
  • styrelse samt vem eller vilka som är firmatecknare för bolaget.

Du kan också beställa ett registreringsbevis för att få information om ett annat bolag. Kanske ska du köpa ett bolag, eller investera i det, och behöver därför informationen. Det kan också vara värdefullt att få reda på aktuella uppgifter om en konkurrent, och då kan registreringsbeviset för det konkurrerande bolaget vara till nytta. Det är också vanligt att registreringsbevis beställs i samband med kreditupplysningar och vid indrivning av kundfordringar.

Att beställa ett registreringsbevis

Den som önskar beställa ett registreringsbevis kan göra det antingen för det egna bolaget, eller för något annat bolag. Det enda som krävs är att beställaren har en svensk faktureringsadress. När du som beställare anskaffar beviset kommer det till dig i utskriven form – antingen via fax eller via post beroende på vad du väljer – om du beställer det via Skatteverkets vanliga produktbeställning. Om du vill ha ditt registreringsbevis i elektronisk form måste du använda en annan tjänst på nätet, som heter Sök företagsfakta. Gäller det ditt eget företag kan du använda Bolagsverkets app.

Priserna för ett registreringsbevis varierar, beroende på i vilken form du vill ha dokumentet. Det kan vara praktiskt att ha ett registreringsbevis för bolaget på papper någonstans på kontoret, eller hemma i ett kassaskåp. Då kan du enkelt göra kopior eller visa upp det för potentiella långivare, hyresvärdar, eller i andra affärssammanhang där det efterfrågas. Av denna anledning är det vanligt att bolag har ett bevis liggande på ett säkert ställe på kontoret.

Detta innehåller registreringsbeviset

Registreringsbevis konkurrenterRegistreringsbeviset ska fungera som en hjälpande hand vid kontakter mellan ett bolag och myndigheter, banker eller andra företag som bolaget samarbetar med. För att åstadkomma detta innehåller dokumentet samlad viktig information som är aktuell och korrekt, och säkrad av Skatteverket. Ett registreringsbevis ger på det sättet ett första intryck av ett bolag, vilket kan vara praktiskt i många sammanhang, exempelvis så att ett företag kan undvika att ingå i tidskrävande förhandlingar med ett bolag där allt ändå inte stod rätt till från början. För ett företag som vill lägga ett anbud i en offentlig upphandling är det ofta ett krav att kunna uppvisa ett aktuellt registreringsbevis.

Av detta skäl har informationen som finns i registreringsbevisen valts ut med stor noggrannhet, för att på bästa sätt ge en omfattande men handgriplig bild av bolaget. Beviset innehåller grundläggande uppgifter som namn, adress och organisationsnummer, och dessutom om det finns fler företagsnamn såsom exempelvis bifirmor. Vidare anges verksamhetsområde, firmatecknare, registreringsdatum och styrelsens medlemmar. Ekonomiska uppgifter som räkenskapsår och vem som är revisor finns också. För bolag som har pågående ärenden hos Bolagsverket tas dessa upp, och även de fem senaste ärendena hos Bolagsverket. Aktieuppgifter, uppgifter om kallelse till stämma, samt andra relaterade uppgifter, finns också i registreringsbeviset.

Frågor och svar om registreringsbevis

Vad innehåller ett registreringsbevis?

Ett registreringsbevis innehåller uppgifter som ska ge en samlad överblick över företaget. Därför hittar man i dokumentet bolagets namn, adress, organisationsnummer, eventuella andra företagsnamn och bifirmor. Vidare finns verksamhetsområde, firmatecknare, registreringsdatum, styrelsemedlemmar och revisorns namn angivna.

Vilka uppgifter finns inte i ett registreringsbevis?

På ett registreringsbevis går det inte att se om ett företag har F-skattsedel, om det är momsregistrerat eller om det är registrerat som arbetsgivare hos Skatteverket. För att få reda på dessa uppgifter är det bäst att kontakta Skatteverket.

Vad kostar ett registreringsbevis?

Priset för ett registreringsbevis varierar beroende på hur du vill få det levererat. Ett nedladdningsbart registreringsbevis kostar 75 kronor. Att få dokumentet levererat med post kostar 200 kronor. Det går också att få sitt registreringsbevis direkt i Bolagsverkets app, vilket är gratis.

Är registreringsbeviset avdragsgillt?

Kostnaden för ett registreringsbevis är avdragsgill i inkomstdeklarationen. Detta kan bli aktuellt när ett företags huvudkontor flyttar, och firman därför måste beställa ett nytt registreringsbevis i detta falla ska kostnaden bokföras på konto 6991. Däremot är kostnaden för registreringsbevis i samband med bildandet av ett eget företag inte avdragsgill.

Registreringsbevis - sammanfattning

  • Ett registreringsbevis är ett dokument som visar att ett företag är registrerat hos Bolagsverket. Där står bland annat företagets namn, verksamhet, firmatecknare, adress och styrelse.
  • I många situationer krävs ett registreringsbevis, för att bevisa att företaget existerar och att den som påstår sig företräda det verkligen är firmatecknare.
  • Registreringsbevis kan beställas både för det egna företaget, och för ett annat företag.
  • Kostnaden för ett registreringsbevis varierar, beroende på vald leveransmetod.