Vad är reklamskatt?

Reklamskatten regleras i reklamskattelagen och är en punktskatt på reklam som visas i vissa medier och där värdet överstiger 60 000 kronor/år. Skatten avser all reklam som visas upp i annonser eller vissa andra medier där den är offentlig. Det kan gälla skyltar, idrottskläder, högtalare, fordon. Skatten gäller inte reklam på internet samt TV och radio.
Vid ersättning i någon mån för reklam, så kan det antingen röra sig om pengar – eller varor och tjänster. Om det är det senare ska värdet av dessa räknas om till pengar så att du kan beräkna skatten. Du registerar dig som skattepliktig hos Skatteverket och avregistrerar dig också där.

Beräkning av reklamskatt

Skattesatsen på reklamskatten är 7,65 % av underlaget. Det är företagaren som beräknar skatten. Det innebär att om du får en ersättning från din reklam på 1000 kronor, ska skatten uppgå till 76,50 kronor. Du behöver sedan januari 2018 inte beräkna reklamskatt på annonsreklam i periodiska publikationer med upplagor om minst 4 st. årligen.

Listan nedan utgör inte underlag för reklamskatt:

  • Faktureringsavgiften (bör framkomma på fakturan)
  • Förmedlingsprovision till utomstående reklamförmedlare
  • Definitiva rabatter
  • Kringkostnader (distribution, uppsättning, paketering)
  • Ersättning för utformning av annonserna (se till att ersättningen framkommer på fakturan)

Det är viktigt att tydligt visa alla kostnader och ersättningar så du slipper betala skatt för icke-skattepliktiga saker.

  • Reklamskatt tas ut på reklam som ges ut offentligt i annonser, på skyltar, pelare, fordon, kläder osv och om beskattningsvärdet hamnar över 60 000 kronor/år
  • Skattesatsen är 7,65% och beräknas av företagaren genom underlaget och ska framgå på fakturan
  • Inbetalning av reklamskatt sker via en specifik punktskattsdeklaration som finns att inhämta på Skatteverket

Om jag ger en kund villkorlig rabatt, hur ska skatten beräknas?

Om du ger en kund en villkorlig rabatt eller exempelvis en kassarabatt på grund av offentliggörande av reklamen, måste du beräkna reklamskatten på den summa som var bestämd innan rabatten drogs av. Detta gäller dock inte för mängdrabatter och andra definitiva rabatter.

Hur göra vid både skattepliktiga och icke-skattepliktiga tjänster?

Tänk på att när du erbjuder samma kund tjänster som både avser och inte avser reklamskatt, ska du vara noga med att ta reda på vilket som är skattepliktigt och inte, eftersom du annars kan vara tvungen att betala en felaktig reklamskatt. Lägg dina avtal på en säker plats.

Hur ska reklamskatten redovisas?

Skatteskyldigheten för reklamskatt ska ske i den period som reklamen trädde i kraft, eller blev offentlig. Det vill säga – om din reklam på en skylt eller liknande publicerades eller om du skulle ha fått en förskottsbetalning från en kund en viss månad, ska redovisningen ske i den avsedda månaden.

Hur gör jag om jag inte får betalt?

Reklamskatt ska alltid redovisas, oavsett betalning eller inte. Har utebliven betalning skett har du dock rätt att göra avdrag för reklamskatten i din deklaration, genom att ange den som en kundförlust. Om överenskommelsen är att kunden inte ska betala, beräknar du skatten på tjänstens värde, som om betalning gjorts.

Vilken reklam omfattar reklamskatten?

Offentlig reklam i periodiska publikationer om minst 4 upplagor per år, är inte längre skattepliktigt. Den reklam som fortfarande innefattas av skatten är annonsblad, produkter och kläder med reklamtryck, annonser i program eller i kataloger samt på skyltar, innebär fortfarande att du måste beräkna reklamskatten om värdet överstiger 60 000 kronor.