Det startas nya företag varje dag runt om i världen vilket skapar miljontals nya jobb. För att fylla arbetspositionerna på de nya företagen behöver det rekryteras folk. Vissa företag jobbar själva med att rekrytera människor till sina tillgängliga jobbpositioner medan andra företag anställer bemanningsföretag som sköter hela rekryteringsprocessen. Det stora problemet är inte att hitta arbetsvilligt folk utan det är att hitta människor med rätt kompetens, erfarenhet och kunskap inom en specifik bransch. Världen förändras hela tiden och det gör även att nya jobb skapas medan äldre jobb tynar bort vilket gör att rekryterare hela tiden måste hålla sig uppdaterade om vilka jobb som finns tillgängliga samt var det går att hitta folk som sitter på den kompetens som företaget eftersöker. Det kan antingen vara en lång eller kort process beroende på befattningen och på hur mycket tid företaget vill lägga ner.

Då och nu

RekryteringFörr användes ordet rekrytering vid militären då man rekryterade soldater som förstärkning eller helt enkelt ersättning till den ordinarie truppen. Idag används ordet rekrytering flitigt inom arbetsbranschen där det även nu finns personer som är specialiserade på att hitta perfekta individer för en specifik jobbposition. Rekryteringsprocessen har även ändrats under åren vilket gör att det nu är allt vanligare att företag rekryterar människor via sociala medier som Facebook och Twitter. Förr var det vanligare att företag som sökte personal annonserade i tidningar eller i butiksfönsterna.

Det i sin tur ledde till att folk fick komma in till kontoret eller butiken och ansöka om jobb. Idag finns det till exempel speciella webbplatser som har fokus på just annonsering och CV-hantering. Hos större företag kan det användas olika personalsystem där redan befintlig personal flyttas runt på olika avdelningar. Det är även en hel del företag som har ett eget system där personer får registrera sig och ladda upp sitt eget CV och personliga brev, helt enkelt ett eget rekryteringssystem.

Bemanningsföretag vid rekrytering

Vissa företag känner sig mer bekväma med att använda sig av rekryterings- och bemanningsföretag. Det är helt enkelt företag som specialiserar sig på att hitta kunniga och drivna människor som söker efter ett jobb. Fördelen med att anlita ett rekryteringsföretag är att företaget som söker efter personal slipper hela processen med annonsering, intervju, referenskontroll och liknande. Företaget i fråga kommer inte in i rekryteringsprocessen förrän vid slutsteget då de har sista ordet på om personen skall få jobbet eller inte.

Självklart innebär detta att företaget som söker personal och rekryteringsföretaget har nära kontakt för att rekryteringsföretaget skall veta vad för slags personer de söker. Inom vissa branscher kan folk även bli så kallade headhuntade vilket betyder att rekryteringsfolk från ett annat företag kanske vill att en viss person skall ta över en befattning hos ett konkurrerande företag. Headhunters är en viss typ av rekrytering men ofta sker denna typ av rekrytering vid kvalificerade befattningar i arbetslivet. Vill du få massor av olika jobbförslag som passar din erfarenhet och kvalifikation är ett rekryteringsföretag en bra idé.