Vad menas med Reporänta?

Reporänta är det främsta verktyget som en marknads bank kan använda som styrränta. I Sverige är centralbanken som styr reporäntan Riksbanken, en myndighet som fungerar direkt under riksdagen. Genom reporäntan kan Riksbanken styra inflationen och på så sätt också påverka Sveriges ekonomiska tillväxt. Riksbanken genomför löpande bedömningar av konjunkturläget både nationellt och internationellt.
Riksbankens ansvar är att styra landets penningpolitik med huvudfokus på att upprätthålla ett fast penningvärde. Om reporäntan höjs eller sänks så kommer detta att få en direkt inverkan på marknadsräntan och det är därför man kallar reporäntan för en styrränta. När reporäntan justeras av Riksbanken så är det för att hålla inflationen låg och stabil.

Vikten av reporäntan för företag

Ränta kan jämföras med en prislapp på pengar. Rör man på prislappen så kommer också ett samhälles ekonomi att påverkas genom inflation. När Riksbanken genomför en förändring i reporäntan så ger det en effekt på företag, både på lång och kort sikt. Det är därför viktigt att man som företagare är påläst.
Det första som man märker av är att dagslåneräntan ändrats, vilket ger en effekt på bankernas korta marknadsräntor och som i sin tur påverkar räntan gentemot företagen. Man kommer alltså påverkas genom att få en annan ränta på eventuella lån och besparingar. Riksbanken publicerar prognoser så att man ska kunna få insyn i eventuella framtida förändringar.
  • Reporänta är det verktyg som en centralbank har för att kunna påverka inflation och ekonomisk tillväxt. Reporänta fungerar alltså som en styrränta.
  • I Sverige fungerar Riksbanken som centralbank och är den myndighet som styr reporäntan.
  • När Riksbanken ändrar reporäntan så kommer samhället att märka av ekonomiska påföljder, både på kort och lång sikt.

Vad händer om Riksbanken höjer reporäntan?

När Riksdagen tar beslutet om att höja reporäntan så görs detta för att dämpa det framtida inflationstrycket. Detta leder antagligen till att företag väljer att minska sina investeringar, konsumtionen kommer att minska och utlåningsräntorna höjs, vilket innebär att man lånar mindre hos banken. Inflationen och prisnivåerna minskar.

Vad händer om Riksbanken sänker reporäntan?

När Riksdagen tar beslutet om att sänka reporäntan så görs detta för att höja det framtida inflationstrycket. Generellt så kommer marknadsräntorna att sjunka och konsumtionen att på så vis öka. Företag kommer att vilja öka sina investeringar. Ekonomin kommer att påverkas genom höjda prisnivåer och mer belåning.

Hur påverkar reporäntan växelkursen?

När Riksbanken väljer att höja reporäntan så stärks i regel värdet på den svenska valutan i jämförelse med andra länder. Investerare från andra länder vill investera i Sverige eftersom svenska tillgångar framstår som mer attraktiva genom högre räntor. När Sverige får ett sådant kapitalinflöde så stärks också växelkursen.

Vad är in- och utlåningsränta?

När bankerna lånar pengar till Riksbanken under en natt så kallas det för inlåningsränta och är alltså räntan när bankerna sätter in pengar. Denna ränta ligger normalt på 0,75 % lägre än reporäntan. Lånar bankerna däremot pengar av Riksbanken så kallas det för utlåningsränta och ligger normal 0,75 % högre än reporäntan.

Vad är egentligen reporänta och vem styr detta?

Ränta fungerar som en prislapp på pengar och reporänta är den ränta som antingen kan bromsa eller gasa på hela samhällsekonomin i ett land. Det är en centralbank (i Sverige så är det Riksbanken) som styr reporäntan och ska se till så att landet har ett balanserat konjunkturläge.