Vad menas med Representation?

Representation innebär att man som företagare i samband med sin verksamhet bjuder exempelvis: kunder, gäster eller medarbetare på något. Händelsen måste ha en direkt koppling till verksamheten och ha att göra med affärsförhandling eller personalvård. Regelverket för representation kan vid första anblick verka svårbegripligt men nedanstående exempel ska förhoppningsvis underlätta.

Det finns ingen skatterättslig definition av representation i lagstiftningen. Därmed kan representation vara utgifter för, exempelvis: måltider, drycker, hotellrum, teaterbesök, golfspel m.m.

Extern representation:

 • Affärsförhandlingar.
 • Representation med PR-syfte.

Intern representation:

 • Personalfester och möten.
 • Styrelsemöten, revision, bolagsstämma m.m.

Vad som inte medges avdrag för:

 • Lyxbetonad representation.
 • Fler än 2 personalfester per år.

Skatteregler för representation

Sedan 1 januari 2017 får man inte längre göra avdrag för mat på samma vis.

 • Enklare förtäring som ej ersätter måltid: maximalt 60 kr exkl. moms per person och tillfälle.
 • Teaterbiljetter, golvrunda eller liknande: maximalt 180 kr exkl. moms per person och tillfälle.
 • Jubileum och evenemang: inga ramar förutom enklare förtäring enligt ovan.
När det sedan kommer till måltider som inte är av enklare art gäller särskilda regler. I dessa fall får du endast göra avdrag på momsdelen av notan med vissa restriktioner på maxbelopp. Man kan även tillämpa momsavdrag som schablonbelopp på 46 kr per person under förutsättning att kostnaden är högre än 300 kronor exkl. moms per person.
 • Representation innebär att man via sin verksamhet bjuder gäster, kunder eller medarbetare på något.
 • Representationen måste ha tydligt koppling till en affärsförhandling eller personalvård för att avdraget ska beviljas.
 • Nya regler började gälla 1 januari 2017 för representation. Bland annat innebär de nya reglerna att man inte för göra avdrag för måltider på samma vis.

Vad definieras som lyxbetonad representation?

Enligt Skatteverket allmänna råd anses lyxbetonad representation vara aktiviteter som: jaktutflykter, fiskeresor och specialarrangerad underhållning. Till lyxbetonad representation inräknas även hållande av lustjakter och lantställen, villor och andra byggnader som huvudsakligen används för representationsändamål. Det kan dock göras undantag för byggnader på orter där det råder brist på besöksbostäder.

Hur räknar man fram avdrag för måltider?

Det är bara momsen du får göra avdrag för, vilket förenklar det hela något. Om kostnaden för enbart dryck eller mat i kombination med dryck uppgår till maximalt 300 kronor exkl. moms per person får du göra avdrag för hela momsbeloppet. Annars använd schablon på 46 kronor per person.

Finns det något bra hjälpmedel för representation?

Skatteverket har faktiskt tagit fram ett räkneverk som beräknar hur mycket du får göra avdrag för. Med hjälp av verktyget får du enkelt fram:

 • Moms att dra av
 • Kostnad du får dra av
 • Kostnad du inte får dra av

Du kan även växla mellan lunch/middag och enklare förtäring.

Vad definieras som affärsförhandlingar?

Enligt Skatteverkets allmänna råd hör följande händelser till affärsförhandlingar:

 • Förhandling om köp eller försäljning
 • Förhandlingar med konsulter
 • Förhandlingar med experter
 • Förhandlingar angående kollektivavtal eller liknande

Därmed kan representation för affärsförhandling röra många inom företagets organisation. För att ha rätt till avdrag behöver inte förhandlingarna leda till något avtal eller resultat.

Vilka råd finns kring jubileum och invigningar?

För att företaget ska ha rätt att göra avdrag för ett jubileum eller en invigning, krävs att det är en betydande milstolpe i företagets verksamhet. Som exempel uppger Skatteverket 25, 50, 75 och 100-årsjubileum. Avdrag för en tillställning avsedd för ett jubileum som är mindre än 25 år beviljas ej.