En verksamhets reservfond ska användas till att täcka eventuella förluster. Pengarna i fonden får inte delas ut som vinst till ägare. Sedan januari 2006 är skapandet och upprätthållandet av en reservfond frivillig för aktiebolag. De flesta företag har ingen nytta av en sådan här fond utan bör istället ta en titt på periodiseringsfonder.

Reservfond

  • Reservfonden ska täcka upp eventuella förluster hos verksamheten.
  • Aktiebolag väljer själva om de vill avsätta en reservfond eller inte.
  • En ekonomisk förening ska avsätta delar av sin vinst till reservfonden.
  • Hos ekonomiska föreningar ska reservfonden uppgå till 20 % av insatskapitalet.
  • Fram till 1 januari 2006 var det obligatoriskt även för aktiebolag att ha en reservfond.
  • Reservfonden är en balansräkningspost som bara får användas till specifika ändamål.
  • Reservfonden räknas till kategorin ”bundet eget kapital”.

Vad är en reservfond?

För svenska företag är en reservfond balansräkningspost. Den får bara användas vid räknas till specifika ändamål och räknas till bundet eget kapital. Ett bundet eget kapital är kapital som ska användas inom företaget och alltså inte ska delas ut till ägarna. Aktiekapitalet räknas också in i den här kategorin.

Det är bara vissa sorters verksamheter som, enligt lag, måste ha en reservfond. Fonden ska finansieras via en del av nettovinsten som avsätts fram till det att fonden nått en viss storlek. Reservfondens syfte är att skydda borgenärer, detta genom att hindra företaget från att ge ägarna hela vinsten i utdelning.

Måste jag ha en reservfond?

Som nämnts är det bara vissa sorters verksamheter som måste ha en reservfond, även om det kan vara ett bra skydd för alla företag. Fram till 2006 var det obligatoriskt för aktiebolag att avsätta en viss del av nettovinsten till reservfonden. Idag finns inget sådant krav.

Om du ha ren ekonomisk förening ska 5 % av vinsten avsättas. Det gäller då vinsten före återbäring. Detta ska fortsätta fram till det att reservfondens kapital når 20 % av insatskapitalet. Utöver detta måste fondens kapital och insatserna tillsammans uppgå till 40 % av tillgångarna eller till värdet av föreningens skulder.