Vad menas med Reskontra?

En reskontra kan nämnas som en sidoordnad bokföring till olika bokföringskonton och fungerar som hjälp för att få en bättre överblick. En kundreskontra hjälper t.ex. till att ordna kunder i en viss ordning och håller bättre koll på transaktioner etcetera. Dock kan reskontra användas till många andra konton också för att ge detaljerad information.
I grund och botten är reskontror sammanställda i en egen liten databas som man vänder sig till när man ska bokföra, eftersom de utgör ett ypperligt bra underlag. Här kan du samla fakta om fakturor, löner eller andra påminnelser som du dessutom kan ha nytta av, oberoende av bokföringen. Reskontror är särskilt omtyckta i större företag.

De vanligaste reskontrorna

Man kan skapa en reskontra för i stort sett alla konton inom bokföringen, men de vanligaste är:

 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Lönereskontra
 • Reskontra för tillgångar
 • Reskontror för olika projekt

Reskontror för tillgångar är bra när man ska göra värderingar och avskrivningar, medan reskontra för projekt är effektivt för att bedöma vad varje projekt kostat o.s.v.

Förutom leverantörsreskontra och kundreskontra där du antecknar adresser, företagsnummer och betalningsinformation, så är det även en idé att föra lönereskontra som utgör ett smidigt underlag för bokföringen, eftersom du tar underlaget och inför det direkt i bokföringen. Med reskontror sparar du således tid som kan avsättas för annat i ditt företag.

 • Reskontror är sidoordnade register och databaser som agerar underlag och hjälpmedel till olika konton i bokföringen.
 • Kund- och leverantörsreskontra är vanligast, men det finns reskontror till i princip allt som anses viktigt inom bokföring.
 • Du kan föra reskontror precis som i vanlig bokföring – det vill säga manuellt eller via ett datasystem.

Vad är en reskontrarapport?

En reskontrarapport är en avstämning på det som står i reskontran, respektive i bokföringen vid en viss tidpunkt. Det är helt enkelt ett sätt att kontrollera att uppgifterna stämmer och att man har gjort rätt. Detta för att betaldatum kan ha ändrats, adresser kan ha bytts eller bokning endast har skett i huvudboken.

Finns det några andra vanliga reskontror?

I princip går det att göra reskontror till det mesta, men här nedan följer exempel på relativt vanliga reskontror som existerar men som inte tillämpas för varje företag.

 • Finansiella instrument-reskontra
 • Reskontra för utlägg
 • Lagerreskontra för varulager
 • Reskontra för olika investeringar
 • Reskontra för arbetsorder
 • Skattereskontra

Hur slipper jag differenser mellan bokföring och reskontra?

Det kan krävas en del av dig själv för att felaktigheter inte ska uppkomma mellan reskontra och huvudbok. Ett bra tips är att skaffa ett redovisningsprogram som automatiskt överför information från reskontra till bokföring, samt betalfiler, återrapporteringsfiler och integration med bankernas system i form av inbetalningar från kunder.

Kan reskontror användas till både kontantmetoden och fakturametoden?

Ja, visst går det att kombinera reskontror till båda bokföringsmetoderna. Dock är reskontror betydligt vanligare vid fakturametoden, eftersom det finns betydligt fler saker att bokföra där och oftast är det också större företag som använder denna metod av förklarliga skäl. Men reskontror passar även det lilla företaget.

Finns det några regler hur reskontror ska sammanställas?

Nej, det finns inget uttalat regelverk hur en reskontra upprättas, men det vanliga är att man sätter kunder i bokstavsordning, inventarier efter storleksordning o.s.v. Det finns ingen lag som säger hur reskontror ska se ut, utan det är helt upp till företaget att ta ställning till det själv.