Resor till och från arbetet

En arbetsresa är en resa som en anställd måste göra för att ta sig från sin bostad till sin arbetsplats. Det kan till exempel vara så att personen inte fått arbete på sin hemort och därför måste pendla till en annan ort för att kunna arbeta.
När det gäller resor till och från arbetet kan en anställd få avdrag för resan. De utgifter som man söker avdrag för ska dock vara skäliga. Man kan till exempel inte ange en längre resväg vad man har, eller ett dyrare tågkort för att kunna åka och besöka någon på vägen hem.

När är resor till och från arbetet relevanta för företagare?

Resor till och från arbetet kan vara relevanta för de allra flesta företagare. Många har inte möjlighet att bo på arbetsorten, eller så finns inget arbete nära hemmet. Då kan den anställde bli tvungen att pendla långa sträckor till arbetet.
En företagare kan också ha behov av speciell kompetens och det är inte alltid den finns på arbetsorten. I dessa fall kan arbetsledaren eller företagare behöva ta in arbetskraft utifrån. Då krävs det ofta att den anställde lånar bil eller får avdrag för sina resor. Annars är det stor risk att denne inte tar arbetet.
  • Resor till och från arbetet är vardag för de allra flesta anställda och pengasummorna kan bli höga
  • Den här typen av arbetsresor är ofta något som kan ersättas med bilförmåner eller liknande
  • Som företagare är det viktigt att känna till reglerna för avdrag för resor till och från arbetet även om man inte själv utnyttjar det

När kan man få avdrag för resor till och från arbetet?

Om det kan styrkas att den anställde behöver någon typ av transportmedel för att ta sig till bostaden kan avdrag bli giltiga. Dock kan man bara få avdrag för skäliga utgifter i samband med sina resor till och från arbetsplatsen.

Hur söker man avdrag?

Som anställd ska man kunna styrka att man använder ett eller flera transportmedel. Omfattningen av hur mycket man har rest och hur stora utgifter de här resorna har lett till ska också kunna styrkas med hjälp av kvitton eller liknande från bussar, bensinkvitton, körjournaler eller annat.

Vad räknas som resor till och från arbete egentligen?

Det ska finnas skäl att använda ett transportmedel för att det ska räknas som resa till eller från arbete. Avståndet från bostaden till arbetsplatsen ska alltså vara minst två kilometer enkel väg. Om man är sjuk, har ett funktionshinder eller är gammal kan avståndet dock kortas något.

Vad kan man få avdrag för?

Man kan bara få avdrag om man använder det billigaste transportmedlet. Det innebär att man kanske tvingas åka buss trots att man får vänta en halvtimme på arbetsplatsen innan man börjar, eller en timme efter att man slutat. Oftast ger också bara en tur och returresa per dag avdrag.

Finns det några beloppsgränser?

När det gäller arbetsresor kan beloppen bli höga om man pendlar långt. När det gäller avdrag kan de dock endast göras om man har utgifter för mer än 11 000 kronor under ett beskattningsår. Belopp under den summan får man alltså betala helt själv, utan några avdrag.