Att det är viktigt att göra en budget vet de flesta men det är inte alla som vet att det finns olika typer av budgetar. Den här artikeln handlar om resultatbudgetar, det vill säga hur mycket ditt företag behöver tjäna för att ni ska gå med vinst eller hur stor man kan förvänta sig att vinsten eller förlusten blir. Ofta när folk bara nämner ordet ’budget’ så är det just en resultatbudget de syftar på. De flesta företag gör en resultatbudget en gång per år men beroende på företagets bransch och andra faktorer väljer en del att göra både en långsiktigt- och en kortsiktig budget. Vad som räknas som en långsiktigt eller kortsiktig budget varierar även det mellan olika branscher. Företag kan också välja att ha en rullande budget då det alltid har en budget för 12 månader framåt.

Hur man gör en resultatbudget

Att göra en resultatbudget är mycket enkelt. I den här typen av budget ställer man helt enkelt företagets beräknade utgifter mot beräknade inkomster. Efter att man har dragit av alla kostnader från inkomsterna så får man fram resultatet. Därifrån dras sedan skatt och egenavgifter innan man kommer fram till vad du som ägare har att disponera. Den som vill kan göra sin resultatbudget helt på egen hand i till exempel Excel men annars finns det många mallar på internet som man kan använda.
ResultatbudgetMånga föredrar att börja med att skriva upp sina utgifter eftersom att de är lättare att förutspå. Att uppskatta kommande intäkter är komplicerat och kräver ibland att man genomför en marknadsundersökning. När man gör en budget kan det vara lockande att skriva de siffror man hoppas kunna nå men det kan leda till stora problem. Man har mycket mer att vinna på att skriva en konservativ budget och planera sina utgifter efter den. Ytterligare en viktig sak att tänka på är att varje försäljning ofta medför avgifter för till exempel kortbetalning och liknande. Dessa måste så klart också skrivas upp.

Svagheterna med en resultatbudget

Som vi redan har nämnt är en budget aldrig vattentät. Även om en budget är ett mycket hjälpsamt och viktigt verktyg så måste man komma ihåg att man aldrig kan förutspå hur höga ens inkomster och utgifter kommer att vara till 100%. Det kommer alltid att vara oväntade händelser som dyker upp och en bra budget bör ta hänsyn till detta. Därför bör du, som vi redan har nämnt, göra en konservativ budget och dessutom ha rum i budgeten för oväntade kostnader.

Dessutom bör man tänka på att bara för att ett företag går med vinst så betyder inte det nödvändigtvis att företaget kan betala sina räkningar i tid. Det kan till exempel bero på att ett företag har sålt mycket på faktura och ännu inte fått sina betalningar eller att företaget har investerat för mycket och nu har sina vinster låsta i illikvida tillgångar. För att få ordning på detta behöver man en likviditetsbudget. Likviditetsbudgetar syfte är att se till att företaget har tillräckligt kontanter för att kunna betala sina utgifter.