En resultaträkning kan förklaras som en sammanställning där det går att se ett företags intäkter och kostnader under exempelvis en viss period eller ett räkenskapsår. Den visar på hur det rent ekonomiskt går för ett företag och kan användas som stöd och underlag i olika sammanhang.
ResultaträkningResultaträkningen innehåller de konton i bokföringen som hänförs som resultatkonton. Det är från konto 3000 upp till konto 8999. Intäkter som exempelvis försäljning bokförs på konton i 3000 serien och kostnader på övriga konton. Summan av dessa ger en snabb och enkel överblick på företagets ekonomi.

En resultaträkning består består av tre huvuddelar. Dessa är periodens intäkter, periodens kostnader samt periodens resultat. Summan av dessa tre huvuddelar ger tillsammans ett resultat som visar på hur det rent ekonomiskt gick för företaget. Blev det plus eller minus när alla poster är summerade?

  • Resultaträkning visar företagets resultat för en valbar period
  • Den består utav och är uppdelad i tre huvuddelar
  • Den innehåller konton från 3000 till 8999
  • En viktig del i ekonomiska analyser för företag
  • Utgör en sammanställning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
  • Varje nytt räkenskapsår så upprättas en ny resultaträkning
  • Resultaträkningen visar ackumulerande siffror jämfört med balansräkningen

Resultaträkningen berättar mycket

En balansräkning brukar beskrivas som en ögonblicksbild. När något händer så påverkas den direkt. En resultaträkning visar mer över tid hur det har gått och hur det slutliga resultatet ser ut att bli för året. Det är därför ett tips att använda sig av resultaträkningen vid olika beräkningar.

Den som vill jämföra kostnader kan vara hjälpt av en resultaträkning. Här finns många av de vanliga löpande kostnaderna uppräknade så som elkostnader, kostnader för mobiltelefoni och internet. Genom att kolla på en period detta år jämfört med samma period föregående år är det lätt att se om kostnader dragit iväg.

Intäkter för försäljning är något som finns med i resultaträkningen. Här kan man själv styra om man vill ha all försäljning på ett och samma konto eller om man vill specificera utifrån exempelvis olika områden som man bedriver försäljning. Detta gör det enkelt att ha bra koll.

Lär känna din resultaträkning

Varje egenföretagare skulle vara hjälpt av att ha viss förståelse för resultaträkningen. Den innebär mycket mer än konstiga begrepp och en massa siffror. Se den istället som ett väldigt enkelt verktyg för att ha en grundläggande kontroll över hur det går och vilka områden som behöver utvecklas.

Upptäck om vissa kostnader drar iväg innan det hinner gå för långt. En resultaträkning visar kostnader och det är den som gör bokföringen som bestämmer på hur pass detaljerad nivå dessa ska visas. Genom att granska dessa kostnader är det enkelt att se om kostnader för el börjar dra iväg för mycket.

Resultaträkningen berättar mycket om företaget. Det går att läsa den och få en enkel överblick och man kan fördjupa sig hur mycket som helst. Att iallafall förstå vad den innebär på grundläggande nivå är något som alla företagare vinner på och det kan resultera i ett bättre resultat längre fram.