När du driver ett företag är det alltid bra att ha rutiner och kontroller med jämna mellanrum för att se att allt fungerar som det skall med företaget. Det kan exempelvis behöva göras en revision på ditt företag vilket innebär att du granskar, kritiserar, bedömer och rent av uttalar dig om företagets förvaltning och redovisning. Främst är det den ekonomiska biten du väljer att fokusera på och personen som granskar de ekonomiska händelserna är oftast en revisor. Främst behöver denna uppgift utföras av en person som har erfarenhet och kunskap inom beskattning, juridik och redovisning. När det kommer till den ekonomiska biten är det ofta som nya lagar tillkommer och då gäller det för revisorn att vara påläst och veta vad som gäller för att redovisningen skall bli rätt för företaget.

Dagliga uppgifter inom revision

Det sägs att personen som hanterar ekonomin ofta har kontroll över hela företaget då de får ta del av viktig information. När en revisor anlitas för att utföra revision på ett företag är det inte bara redovisning och förvaltning av företaget som gäller. Personen ifråga skall också helst fungera som ett slags bollplank för företaget och ständigt jobba med att förbättra företagets redovisning och rutiner. Efter slutförd granskning är det därför viktigt att revisorn har rekommendationer till företaget. Rekommendationerna skall ges till företaget både muntligt och skriftligt i en Revisions-PM som företaget kan behålla.
RevisionTrots att vissa företag väljer att hyra in en revisor för att granska företagets ekonomiska händelser är det viktigt att kommunikationen mellan företaget och revisorn är god. Exempelvis kommer en revisor och företagets VD ha en del möten under pågående process för att stämma av uppgifterna som har angetts. Har personer tidigare inte varit insatta i det ekonomiska på företaget är det viktigt att de anställda kan lita på revisorn ord då fel uppgifter givetvis kan skada företagets image både mot kunder, Skatteverket och leverantörer.

Tre grundpelare för revisor

Jobbar du som en revisor kan det hända att du utför revision hos flera företag under flera år och då är det som sagt viktigt att hålla sig till de tre grundpelarna. De tre grundpelarna som måste följas är: oberoende, tystnadsplikt och kompetens vilket är rätt självklart då det handlar om känslig information. Många mindre företag känner sig säkrare med att ha en revisor som utför revision då det kanske inte finns någon på företaget som kan hantera ekonomisk administration.

Dock är det inget måste för företag att ha en revisor så länge företaget inte överskrider två av följande kriterier: har tre anställda, har 3 miljoner i nettoomsättning eller 1,5 miljoner i balansomslutning. De företag som väljer att inte ha en revisor hos sig måste registrera detta beslut hos Bolagsverket för att det skall gälla. Detta är för att de enkelt skall hålla koll på vilka som sköter sin egna ekonomi och vilka som tar hjälp av professionella personer inom ämnet.