Revisorsintyg

Revisorsintyg är ett intyg som är skrivet av bolagets revisor. Det finns olika slags revisorsintyg beroende på vad firman ska redovisa. Det behövs till exempel alltid ett intyg från en revisor när ett aktiebolag ska nyregistreras, men det finns även andra tillfällen när ett sådant behövs lämnas in, bland annat vid olika projektansökningar.

  • Ett revisorsintyg är det samma som ett bevis skrivet av bolagets revisor
  • Ett revisorsintyg begärs alltid när ett aktiebolag ska nyregistreras
  • Det är bolagsverket som ska ha revisorsintyget.
  • Intyget skickas som ett separat papper eller skrivs direkt in i anmälan.
  • En revisor ska regelbundet lämna in redovisningar om företagets ekonomi till bolagsverket.
  • Revisorn kan vara en faktisk eller en juridisk person.
  • Den revisor som skriver intyget måste vara godkänd alternativt auktoriserad

Nyregistrering av aktiebolag

När ett aktiebolag ska registreras, begär bolagsverket alltid att en revisor intygar att denna på riktigt tagit sig an ett uppdrag att bli revisor i just det företaget. Det går att bifoga revisorsintyget som en separat pappersbilaga. Det går också att skriva in uppgifterna direkt i anmälan när företaget registreras.

Revisorn kan vara en faktisk eller en juridisk person. En revisors uppgift är att kontrollera på vilket sätt en styrelse tar hand om den ekonomiska redovisningen i ett företag eller organisation eller förvaltning. Dessa kallas i facktermer redovisningsrevision och förvaltningsrevision, och de ska redovisas för bolagsverket.

Vad står i ett revisorsintyg vid nyregistrering?

Vid nyregistrering finns i ansökan ett fält där uppgifter om revisor eller revisorsbolaget ska skrivas in. Fastän bolaget inte valt egen revisor måste en godkänd eller auktoriserad revisor vid nyregistrering yttra sig angående apportegendom. Apportegendom är egendom som kan användas vid registrering i stället för betalning.

Vid nyregistreringen ska revisorn i intyget bland annat redogöra för vilken egendom det rör sig om, att den förts över till bolaget, att den kan bli eller är till nytta för verksamheten, att det riktiga värdet av egendomen är redovisad, den metod som använts i detta och om det fanns några problem kring värderingen.