Riskkapital

Riskkapital är en typ av investering där investeraren tar en medveten risk och ofta har råd att förlora sitt kapital. I regel handlar det om riskkapitalbolag som investerar i många företag och projekt. Alla måste inte slå väl ut för att riskkapitalbolaget ska gå med vinst eftersom vissa satsningar ibland kan ge enormt mycket tillbaka i relation till hur stor investeringen varit. Verksamheten skiljer sig från vanliga banklån såtillvida att riskkapitalister inte kräver att få tillbaka sina pengar om ett företag inte lever upp till förväntningarna. Istället är det ägande via aktieandelar som de flesta riskkapitalbolag är intresserade av. Inom många branscher är det mer eller mindre standard att unga företag använder riskkapital när de går in i en tillväxtfas och att det finns riskkapitalbolag är viktigt för näringslivet. Men det kan också finnas en del nackdelar med att ta emot denna typ av finansiering.

Fördelar med riskkapital

Att driva ett företag kan kosta enorma pengar och även om räntorna är förmånligt låga idag kan det vara svårt att få låna tillräckligt stora belopp. Det gäller inte bara nyföretagare utan även i situationer där pengar kan göra så att man i ett senare skede tjänar ännu mer pengar. Det kan handla om bygge av en fabrik eller om att man behöver ta ett internationellt patent på en uppfinning. Utan riskkapital hade många goda idéer kvävts i sin linda.

Att samarbeta med en riskkapitalist som tror på den idé man har innebär inte bara att det kommer in pengar. Man får också en partner som är mån om att det ska gå bra för företaget. Riskkapitalister är ofta extremt erfarna och kan göra nytta i de företag där de engagerar sig. De hjälper helt enkelt till med nästa steg i företagets utveckling. Detta brukar kallas för venturekapital. En annan typ av riskkapital kommer in i företag som är mer mogna och då handlar det istället om att verksamheten effektiviseras i samband med att nya pengar kommer in.

Risker med riskkapital

Det finns många exempel på företag som sålt ut sig billigt till riskkapitalister. Den som har en idé och bygger ett företag kring den har ofta mer eller mindre spelat ut sin roll när ett företag sedan börjar röra sig mot lönsamhet. Om riskkapitalister då tagit makten i ett företag kan grundaren eller grundarna helt enkelt få lämna plats åt medarbetare som anses kunna skapa större värden. Om möjligt bör man alltså försöka behålla kontrollen över sitt bolag även om man säljer andelar till riskkapitalister.

I ett större perspektiv kan det skapa problem om riskkapitalister investerar i allmännyttig verksamhet och sedan ställer krav på lönsamhet. Det kan driva fram krav på personalnedskärningar och försämrad service inom till exempel skola och vård. Detta är ett omdiskuterat ämne i Sverige idag där riskkapital ofta tas in i bolag som tidigare varit statliga eller kommunala men som sedan privatiserats. Det är dock den som sitter inne med riskkapitalet som tar den största risken och givetvis försöker individen eller företaget i fråga att få så bra avkastning som möjligt.